Blijf melden aan het Praktijkteam palliatieve zorg

Nieuwsbericht | 25 april 2019 | Bron: Praktijkteam palliatieve zorg

De directie Langdurige Zorg van VWS heeft een intern onderzoek laten verrichten om de ‘Ontwikkelagenda” van 2 jaar geleden te evalueren; kort maar krachtig: hoe leggen we als VWS de verbinding met de maatschappij. Praktijkteams zijn daar een onderdeel van.

Het unieke van het Praktijkteam pz is de diversiteit in de samenstelling; een mix van beleid en praktijk; ambtenaren van het ministerie, medewerkers van veldpartijen (PZNL, Fibula, ZN)  én een verpleegkundige uit een hospice (Dianne Boxman) én een netwerkcoördinator/consulent/casemanager Huub Schreuder. Het team draagt bij aan het vereenvoudigen, duiden of afschaffen van procedures. Ingekomen meldingen worden opgepakt en opgelost. Maar niet alleen dat, van deze casuïstiek wil het praktijkteam ook leren. Waar nodig worden op basis van de ingekomen meldingen beleidsverbeteringen doorgevoerd: weg met de ‘paarse krokodillen’. Dus heb je een knelpunt: meldt het!

We kregen vele complimenten van de onderzoeker; onze enorme drive, geen belangen behalve die van de patiënt en de naasten, stabiliteit in bezetting en ritme van overleg. Wat voor ons eigenlijk gewone open deuren zijn: op tijd komen, aandacht hebben voor elkaar, telefoons uit, lijken eenvoudige doch wezenlijke dingen te zijn om iets te doen slagen. Dus we gaan door met dit VWS team!

Wel met een paar veranderingen: We blijven kijken naar de samenstelling, dus als blijkt dat de soort vragen gaan veranderen, kan wellicht iemand worden toegevoegd of vervangen; de ondersteuning van het team gebeurt nu door PZNL, daarmee wordt VWS wat ontlast.

Dus: Help de ‘paarse krokodillen’ binnen de palliatieve zorg de wereld uit! Blijf knelpunten rondom beleid en financiering melden en blijf je netwerkleden stimuleren het praktijkteam te bellen of mailen via: meldpunt@juisteloket.nl of 030-7897878. En het Praktijkteam pz gaat ook graag in op uitnodigingen voor een werkbezoek in de regio.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.