Bij vooruitkijken is hulp welkom: Trendanalyse Palliatieve Zorg
Nieuws24 juli 2020
Nieuws

Bij vooruitkijken is hulp welkom: Trendanalyse Palliatieve Zorg

Nieuws 24 juli 2020

Kwaliteit van leven in de laatste levensfase, voor zorgvrager en naaste, vraagt om zorgvuldige aandacht. Dit besef nestelt zich na de afgelopen maanden meer en meer in het maatschappelijke bewustzijn. Goede beschikbare en toegankelijke palliatieve zorg in het hele land is een voorwaarde om kwaliteit van leven, rouwen en sterven te bevorderen. Kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen, met palliatieve zorg in het middelpunt, zijn dan belangrijk. Dat is de gedachte achter de Trendanalyse Palliatieve Zorg.

Deze Trendanalyse is een werkdocument, dat helpt bij het krijgen van overzicht over relevante ontwikkelingen rondom palliatieve zorg. Nuttig bij het verrijken van ideeën, leggen van verbanden, samenbrengen van partijen en opstellen, toetsen of aanscherpen van al dan niet gezamenlijk beleid. Het is geen wetenschappelijke studie of poging om een encyclopedisch werk op te leveren. Wel baseert het rapport zich op een omvangrijke collectie aan veelal openbare bronnen. Beleidsverantwoordelijken en zorgverleners in de palliatieve zorg kunnen er hun voordeel mee doen.

Tijdens het samenstellen van dit rapport deed COVID-19 zijn intrede in Nederland. De pijnlijke gaten die het virus slaat, en de impact die dit heeft op alle betrokkenen in de palliatieve zorg, heeft de opstellers van dit rapport aangespoord een extra hoofdstuk te wijden aan inzichten en lessen naar aanleiding van COVID-19.

De Trendanalyse Palliatieve Zorg is een resultaat van samenwerking tussen de Associatie Hospicezorg Nederland, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg NederlandKWF Kankerbestrijding en de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Het is mede mogelijk gemaakt door Roparun.

Download

Het rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg

Meer informatie

Neem contact op met Suzanne Jongejan via het contactblok op deze pagina, of bel: 06-27617320

Bron: AHzN, VPTZ, KWF en PZNL

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 juli 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.