Bekostiging transmurale palliatieve zorg

Nieuwsbericht | 28 november 2018 | NZa

De NZa organiseerde in het voorjaar van 2018 rondetafelgesprekken met voorlopers in de palliatieve zorg. Op basis van de input uit deze bijeenkomsten beschrijft de NZa in het rapport drie mogelijke toekomstige bekostigingsroutes voor palliatieve zorg:

  1. Casemanagement
  2. Transmurale samenwerking
  3. Patiëntvolgende bekostiging

De NZa presenteerde het rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt in een goed bezochte sessie op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in november 2018. In deze sessie onderstreepten twee onderzoekers (Marijanne Engel, Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg en Bianca Buurman, PalliSupport) het belang van transmurale samenwerking. Vervolgens lieten twee transmurale initiatieven (Monique van den Broek en Huub Schreuder) zien hoe zij dat in hun regio aanpakken.

Rol PZNL

De coöperatie PZNL en de NZa en zijn in de periode september tot november 2018 gezamenlijk bij een aantal initiatieven voor transmurale palliatieve zorg op werkbezoek geweest:

  1. PalliSupport, consortium Noord Holland/Flevoland
  2. Transmuraal Zorgpad Oost Veluwe, consortium Zuid Oost Nederland, PalZo
  3. Gewenste zorg in de laatste levensfase 2.0, consortium Limburg Zuid Oost Brabant
  4. Juiste zorg op de juiste plek; het thuisconsult specialistische PZ, consortium Propallia
  5. Regionale samenwerkingsafspraken, consortium Zuid Oost Nederland PalZo
  6. Multidisciplinair begeleidingsteam palliatieve zorg, Netwerk Nieuw Waterweg Noord, consortium Zuid West Nederland
  7. Casemanagement Friesland, consortium Ligare

Het doel van deze werkbezoeken was het verkrijgen van inzicht in de regionale aanpak voor transmurale palliatieve zorg en welke bevorderende en belemmerende factoren zorgvernieuwers hierbij tegenkomen.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.