Animatie Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies
Nieuws14 oktober 2020
Nieuws

Animatie Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies

Nieuws 14 oktober 2020

Gezinnen die behoefte hebben aan een rouw- en verliesbegeleider kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies. Met de subsidie kan snel een specialist worden ingeschakeld die zich richt op zowel kind als gezin. Op deze manier kan ondersteuning worden verleend tijdens het ziekteproces, rondom het overlijden en de periode daarna.

Contact loopt via de netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg

Een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider kan een beroep doen op de subsidie door zich aan te melden bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) in de regio. De netwerkcoördinator kan ook voor gezinnen de verbinding leggen met een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider.

In deze animatievideo van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg wordt de subsidieregeling verder toegelicht.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger kan betekenen en over de subsidie? Kijk dan op de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg.

Contactpersoon Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 14 oktober 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.