Animatie PaTz-methodiek
Nieuws18 februari 2020
Nieuws

Animatie PaTz-methodiek

Nieuws 18 februari 2020

Veel mensen willen met de juiste ondersteuning tot het einde van hun leven thuis verblijven. Om dit in veel gevallen mogelijk te maken, bestaat de methodiek PaTz (Palliatieve Thuiszorg) van Stichting PaTz. Deze methodiek helpt bij het in kaart brengen van patiënten in de palliatieve fase en het vormen van zorgplannen, zodat in de praktijk zoveel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de patiënt.

Om de PaTz-methodiek te verduidelijken en huisartsen en wijkverpleegkundigen te enthousiasmeren voor de oprichting van een PaTz-groep, ontwikkelde het netwerk palliatieve zorg Haaglanden samen met Stichting PaTz een verhelderende animatie. 

Deze animatie mag vrijelijk in z'n huidige vorm gebruikt worden, al stelt de contactpersoon - bovenaan deze pagina - het op prijs als je hem dat even laat weten. 

Meer informatie

Meer informatie over Stichting PaTz, de PaTz-methodiek en de PaTz-portal vind je op deze themapagina

Bron: Netwerk palliatieve zorg Haaglanden & Stichting PaTz

Contactpersoon
Sven Zeilstra Stichting Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken
Laatst geactualiseerd: 18 februari 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.