AHzN publiceert de kostprijs voor één dag hoogwaardige hospicezorg
Nieuws11 februari 2020
Nieuws

AHzN publiceert de kostprijs voor één dag hoogwaardige hospicezorg

Nieuws 11 februari 2020

De kostprijs voor één dag hoogwaardige, intramurale hospicezorg bedraagt € 524. Dit bedrag is opgebouwd uit 24-uurs zorg door een team van formele en informele zorgverleners. De landelijke koepelorganisatie Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) berekende het in samenwerking met adviesbureau Berenschot.

Doel

De aanleiding tot deze berekening en het publiceren ervan is de versnipperde financiering van hospicezorg in Nederland, die de toekomstbestendigheid onder druk zet. Minister Hugo de Jonge heeft in 2018 de sector gevraagd om zelf met ideeën te komen deze versnippering tegen te gaan. Deze kostprijs is 11 februari jl. tijdens een rondetafelbijeenkomst in aanwezigheid van zorgverzekeraars en afvaardigingen van VWS en NZa gepubliceerd als een eerste stap naar robuuste en dekkende financiering van hospicezorg. De prijs vormt een belangrijke eerste stap in het gezamenlijk tegengaan van versnippering en het behoud van kwalitatief hoogwaardige hospicezorg. AHzN, zorgverzekeraars en NZa zijn enthousiast om het gesprek hierover te vervolgen.

Achtergrond

Hospicezorg in Nederland is een toenemend complexe, maar waardevolle vorm van zorg in de laatste fase van het leven. Mensen met uiteenlopende zorgvragen en hun naasten krijgen in deze ingrijpende fase de zorg die zij nodig hebben op de plek die zij verkiezen. Dat kan binnen de muren van een hospice, maar ook thuis. Deze vorm van zorg vraagt om een bijzondere samenwerking tussen professionele zorgverleners en vrijwilligers. Hospices worden echter geconfronteerd met meer dan drie financieringsgrondslagen, waaronder de wijkverpleging en het eerstelijnsverblijf onder de Zorgverzekeringswet, de Wet op de langdurige zorg en/ of diverse subsidieregelingen. De toekomstbestendigheid staat als gevolg van deze complexe financiering onder druk. In het kostprijsonderzoek onder leden van AHzN is deze versnipperde financiering in kaart gebracht, waarna een gemiddelde kostprijs onafhankelijk kon worden bepaald. 

Over AHzN

AHzN maakt zich sterk voor maatschappelijk verantwoorde hospicezorg in Nederland, die bereikbaar is voor iedereen en wordt gedreven door kwaliteit.

Voor vragen, neem contact op met:
Martin den Hartog Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN)
Laatst geactualiseerd: 11 februari 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.