Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de praktijk
Nieuws12 maart 2020
Nieuws

Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de praktijk

Nieuws 12 maart 2020

Hoe kunnen zorgverleners gepaste zorg bieden in de laatste levensfase als niet bekend is wat de patiënt en naasten willen? Dit was voor ziekenhuis Gelderse Vallei reden om ziekenhuisbreed poliklinische proactieve zorgplanningsgesprekken in te voeren. Zorgverleners gaan vroegtijdig in gesprek met de patiënt en zijn naasten over de behandelwensen. Het praktijkteam palliatieve zorg van VWS ging op werkbezoek bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en hoorde hun positieve ervaring met het voeren van proactieve zorgplanningsgesprekken.

Wat is proactieve zorgplanning?

Het Begrippenkader van het Kwaliteitskader palliatieve zorg omschrijft proactieve zorgplanning als volgt:

Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren. Met gezamenlijke besluitvorming als leidraad is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van gesprekken over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. De zorgverlener kan hier al vroeg in het ziektetraject mee starten.

Proactieve zorgplanning wordt ook wel advance care planning (ACP) genoemd. Omwille van de uniformiteit van taal geniet de term proactieve zorgplanning, in lijn met de terminologie van het Kwaliteitskader, de voorkeur. 

Waardevol voor zowel patiënt als zorgverlener

Dave Tjan, intensivist: 'Mijn ervaring is dat veel patiënten voor zo’n gesprek openstaan. Mensen met een ernstige aandoening hebben beelden, ideeën en wensen voor de laatste levensfase. Als ze die op dat moment nog goed kunnen uiten, kunnen we samen koersen op zinnige én gewenste zorg.'

Patiënt Gelderse Vallei: 'Ik wil zelf kunnen beslissen over behandeling in de laatste levensfase in plaats van dat mijn man en kinderen dit voor mij doen. Daarom is het fijn dat je als patiënt van tevoren kunt aangeven wat je wilt, zodat dit duidelijk is als het moment daar is en je daar zelf niet meer over kunt meepraten.'

Proactieve zorgplanningsgesprek in de praktijk

De verpleegkundige in ziekenhuis Gelderse Vallei neemt tijdens een proactieve zorgplanningsgesprek 45 minuten de tijd om met patiënt en naasten te bespreken hoe hun wensen in de laatste levensfase in balans kunnen worden gebracht met de medische situatie. Daarna sluit de behandelend arts nog 15 minuten aan. De patiënt krijgt hiermee meer regie, acute situaties kunnen worden voorkomen en wanneer deze zich toch voordoen, is direct duidelijk wat gepaste zorg is.

Bekijk video

 

Over het Praktijkteam

Het Praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen en pakt knelpunten aan op het gebied van de organisatie en financiering van palliatieve zorg. Tweemaandelijks gaat het praktijkteam op werkbezoek op diverse locaties in de praktijk om te horen waar men tegenaan loopt, maar ook wat wél goed werkt in het verlenen van zorg die zo goed mogelijk aansluit op de wensen, waarden en behoeften van patiënten. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het toepassen van proacieve zorgplanning in Gelderse Vallei op hun website

Bron: IKNL

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 maart 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.