Agenda

Known unknowns and unknown unknowns - wrestling with clinical uncertainty at the end of life (lezing) 25 augustus 2022 Engelstalige lezing over klinische onzekerheden in de palliatieve zorg. De lezing wordt gegeven door professor palliatieve zorg Jonathan Koffman.
Dichtbij sterven (driedaagse training) 10 september / 24 september 2022 Training die helpt inzicht te krijgen in de problemen die kunnen ontstaan bij het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase.
Kinderpalliatieve zorg (basistraining) 12 september / 29 november 2022 Vierdaagse basistraining vanaf 12 september 2022 waarin actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod komen.
Jaarcongres Palliatieve Zorg 13 september 2022 Het Jaarcongres Palliatieve Zorg gaat in op het aanbieden van zorg die niet gericht is op genezing, maar op verzachting van lijden.
Sterven kent geen leeftijd (theatercongres) 14 september 2022 Theatercongres waarbij vier sprekers vertellen over hun expertise in de palliatieve zorg. Er wordt ingegaan op communicatie tussen zorgverleners en patiënten.
Palliatieve Zorg Interprofessioneel (meerdaagse scholing) 16 september / 10 februari 2023 Verdiepende scholing waarin de cursist (werkzaam in een interdisciplinair team) gekoppeld wordt aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg.
7th Public Health Palliative Care International Conference 20 september / 23 september 2022 Internationaal congres voor onderzoekers, artsen, beleidsmakers, maatschappelijk vertegenwoordiger, praktijkmensen, beleidsmakers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De beste en nieuwste onderzoeksresultaten en best-practices worden gedeeld.
Promotie Hanna Klop: Serving the Underserved - Towards Improving Palliative Care for Persons Experiencing Homelessness 28 september 2022 Verdediging van het proefschrift van Hanna Klop over het verbeteren van palliatieve zorg voor dak- en thuislozen.
Aandacht voor betekenis (kennisfestival) 30 september 2022 Kennisfestival zorg voor zingeving in de (palliatieve) zorg thuis.
Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve zorg (masterclass) 3 oktober / 6 oktober 2022 Masterclass voor zorgverleners gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden op het gebied van zingeving in de palliatieve zorg.
Contact