8 tips voor het oprichten van een PaTz groep

Het project Samen bouwen aan vertrouwen in Rotterdam leverde de volgende tips op voor het oprichten van een PaTz-groep.

  1. Bespreek van tevoren de verwachtingen en doelstellingen met elkaar.
  2. Werk met thuiszorgorganisaties waarmee je al samenwerkt zodat er een gemeenschappelijke basis is.
  3. Zorg dat de juiste mensen aan tafel zitten. Je moet een trekker en een sleutelfiguur binnen de huisartsengroep hebben. Zonder enthousiaste huisartsen lukt het niet. Zij moeten de meerwaarde van de PaTz-groep inzien.
  4. Train de voorzitters en consulenten.
  5. Creƫer een veilige omgeving waarin iedereen iets mag inbrengen.
  6. Een gelijkwaardige relatie tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen is belangrijk. Een huisarts kan ook advies vragen aan de wijkverpleegkundige en niet alleen andersom.
  7. Een goede medisch consulent met veel ervaring en specialistische kennis is heel belangrijk.
  8. Zorg dat de wijkverpleegkundigen die betrokken zijn bij de casussen ook aanwezig zijn bij het PaTz-overleg. Het is nuttig om casussen te bespreken, maar het heeft echt meerwaarde als alle betrokken zorgverleners bij het overleg aanwezig zijn.
Contact