Basisscholing Palliatieve Zorg voor verzorgenden

 • Datum 03-10 / 07-11-2024
 • Tijd 3, 10, 17, 24 oktober en 7 november 16:30-20:00 uur
 • Locatie Tuinhuis Hospice De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14, 3443 BC, Woerden
 • Doelgroep verzorgenden
 • Kosten 50 euro
 • Uiterste inschrijfdatum 05-09-2024

De Basisscholing Palliatieve Zorg is interactief opgezet met praktijkgerichte casuïstiek. De scholing is voor zorgverleners die nog geen scholing over palliatieve zorg hebben gevolgd. De basisscholingen worden verspreid door heel het land aangeboden vanuit het landelijk scholingsprogramma palliatieve zorg en KWF.
De netwerken palliatieve zorg in de regio’s Utrecht, Noordwest Veluwe, Rivierenland en Eemland, samenwerkend in het consortium ‘Septet’, verzorgen deze scholingen in 2024 en 2025, op locaties in de eigen regio’s en met trainers, die bekend zijn met de palliatieve zorg in de eigen regio’s. 

Inhoud

De basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’ is een praktijk- en actiegerichte scholing, met een sterke focus op casuïstiek. Zo leer je vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk. De scholing gaat zeker niet alleen over palliatieve zorg bij kanker: de competenties die je hier leert – denk aan palliatief redeneren, communiceren en interprofessioneel samenwerken, komen ook van pas bij patiënten met orgaanfalen zoals COPD en hartfalen, en bij de patiënt met dementie of toenemende kwetsbaarheid.

 

Leerdoelen verzorgenden:

 • de palliatieve fase herkennen en signaleren en dit bespreken met andere zorgverleners;
 • noodzaak/indicatie tot symptoommanagement bij de patiënt signaleren en bespreken;
 • benoemen hoe je psychische en sociale zorg biedt aan de patiënt en de naaste(n);
 • de stervensfase herkennen en signaleren en dit bespreken met andere zorgverleners;
 • samenwerken met zorgverleners van verschillende disciplines en functies.

Palliatieve zorg is een vorm van netwerkzorg waarbij samenwerking cruciaal is. Het streven is om het programmaonderdeel ‘samenwerken’ binnen de Basisscholing Palliatieve zorg, interprofessioneel op te zetten.

Meer informatie en inschrijven

Inschrijven verloopt via de website ‘Scholing Palliatieve Zorg’ en vergt wat aandacht:

Via onderstaande link kom je op de (landelijke) aanmeldpagina’s voor verzorgenden. Vervolgens moet je kiezen in welke regio je de scholing wilt volgen (regio Septet) en dan kun je de scholing van jouw keuze aanvinken en de inschrijving verder afronden.

Klik hier om je als verzorgende aan te melden

Het landelijk scholingsprogramma palliatieve zorg verzorgt de gehele verdere afhandeling, zoals bevestiging, betaling, informatie ter voorbereiding, uitnodiging, accreditatie en evaluatie.

Op de website van het landelijk scholingsprogramma vind je uitgebreide informatie over de scholingsprogramma’s, de uitgebreide scholingsinformatie voor verzorgenden kun je hier downloaden

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Vragen

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Nienke Goemaat, netwerkcoördinator palliatieve zorg Noordwest-Utrecht en Utrecht Zuid via: n.goemaat@zorgspectrum.nl.

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.