Centrum voor Levensvragen

Als iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid of somberheid kan dit diepgaande vragen of twijfels oproepen. Als iemand zich afvraagt waarom alles gaat zoals het gaat en daarin vastloopt kan er behoefte zijn aan hulp. De geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen gaat met een zorgvrager in gesprek over diens specifieke situatie, over zijn levensvragen en het zoeken naar betekenis en zingeving.

De geestelijk verzorger helpt bij het vinden van houvast en biedt een geoefend luisterend oor. Deze begeleiding wordt ook aan naasten geboden. Iedereen kan passende geestelijke verzorging krijgen vanuit een specifieke levensovertuiging of juist niet.

Wanneer kan geestelijke verzorging behulpzaam zijn?

Professionele geestelijke zorg aan huis is beschikbaar voor alle mensen van 50 jaar en ouder, voor zieke mensen en hun naasten en voor mensen die onlangs een dierbare hebben verloren. Soms is professionele hulp een zinvolle steun bij eenzaamheid, verlies, trauma, conflict, (aanstaand) overlijden of angst om te sterven. Bij verdriet, paniek, machteloosheid, wanhoop, frustratie en verwar- ring. Waarom overkomt mij dit? Waarom zou ik nog doorgaan? Kan en wil ik dit nog wel? Zij kunnen zelf contact opnemen met één van deze zeven centra. Ook artsen en andere hulp- en zorgverleners kunnen cliënten doorverwijzen.

Kijk voor meer informatie over geestelijkverzorging op: http://www.geestelijkeverzorging.nl.

Aanmelden

Je kunt jezelf of iemand waar je voor zorgt rechtstreeks aanmelden bij een Centrum voor Levensvragen in de buurt. Na telefonische aanmelding wordt een beschikbare geestelijk verzorger gezocht die past bij de vraag en die werkt bij het dichtstbijzijnde Centrum voor Levensvragen. Die neemt zelf contact op voor een eerste afspraak. De gesprekken vinden bij de zorgvrager thuis plaats of indien gewenst op een andere locatie. De gesprekken zijn kosteloos. Het aantal gesprekken wordt in overleg met de geestelijk verzorger bepaald.

Voor de regio Utrecht Noordwest is er het Centrum voor Levensvragen Noordwest Utrecht/ 'Tijd voor een gesprek'. Deze regio omvat gemeente Woerden, Oudewater, Montfoort, Ronde Venen en Stichtse Vecht.

Hoe kan ik ze bereiken?

Kijk hier meer informatie over Centrum voor Levensvragen Noordwest Utrecht/ 'Tijd voor een gesprek'. Je kunt het Centrum voor Levensvragen ook bereiken via 06 15 90 72 01. 

Weet je niet zeker of je in deze regio woonachtig bent of bel je vanuit een ander deel van Midden-Nederland, bel dan 085 - 0043 063.

 

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.