PaTz- en Cirkelteams in de regio

Wat is PaTz?

PaTz staat voor palliatieve zorg thuis. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

De frequentie van een PaTz overleg is minimaal 6 keer per jaar.

PaTz in de regio

In de regio Utrecht Noordwest zijn verschillende PaTz groepen actief, waaronder in: Maarssen, Maarsenbroek, Harmelen en Oudewater.

Bij de netwerkcoördinator kun je terrecht met vragen of meer informatie over PaTz.

Kijk ook op: https://www.patz.nu/ 

Wat is een Cirkelteam?

Het Cirkelteam is een team van experts op het gebied van palliatieve zorg. Het team ondersteunt en adviseert u als zorgverlener en deelt haar kennis, bijvoorbeeld op het gebied van symptoommanagement en medicatiebeleid, psychosociale interventies en ondersteuning van de mantelzorg.

Werkwijze Cirkelteam

“Zou het u verbazen wanneer uw patiënt nog leeft over een jaar?” Indien u deze vraag met ‘Ja’ beantwoordt kunt u in overleg met de patiënt deze aanmelden bij het Cirkelteam. De patiënt geeft aan wie namens hem/haar de centrale zorgverlener is. Deze zorgverlener brengt de ondersteuningsvragen in in het team en koppelt de antwoorden terug naar de patiënt.

Het Cirkelteam overlegt elke 2 weken. De situatie bepaalt met welke frequentie een patiënt wordt besproken.

Cirkelteams in de regio

In de regio Utrecht Noordwest zijn 3 Cirkelteams actief: in Woerden, Abcoude en Wilnis (cirkelteams Ronde Venen).

Meer informatie over het Cirkelteam Woerden vind je hier.

Meer informatie over de Cirkelteams in de Ronde Venen vind je hier.

Heb je interesse om een Cirkelteam op te richten of inhoudelijke vragen over het Cirkelteam, dan kun je terrecht bij netwerkcoördinator Nienke Goemaat, via n.goemaat@zorgspectrum.nl

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.