Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

 • Datum 14-11 / 28-11-2024
 • Tijd 14, 21 en 28 november 9:30-13:00 uur
 • Locatie De Wijngaard, Dennenweg 2, 3735 MR, Bosch en Duin
 • Doelgroep verpleegkundigen
 • Kosten 100 euro
 • Uiterste inschrijfdatum 01-11-2024

De Basisscholing Palliatieve Zorg is interactief opgezet met praktijkgerichte casuïstiek. De scholing is voor zorgverleners die nog geen scholing over palliatieve zorg hebben gevolgd. De basisscholingen worden verspreid door heel het land aangeboden vanuit het landelijk scholingsprogramma palliatieve zorg en KWF.
De netwerken palliatieve zorg in de regio’s Utrecht, Noordwest Veluwe, Rivierenland en Eemland, samenwerkend in het consortium ‘Septet’, verzorgen deze scholingen in 2024 en 2025, op locaties in de eigen regio’s en met trainers, die bekend zijn met de palliatieve zorg in de eigen regio’s. 

Inhoud

De basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’ is een praktijk- en actiegerichte scholing, met een sterke focus op casuïstiek. Zo leer je vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk. De scholing gaat zeker niet alleen over palliatieve zorg bij kanker: de competenties die je hier leert – denk aan palliatief redeneren, communiceren en interprofessioneel samenwerken, komen ook van pas bij patiënten met orgaanfalen zoals COPD en hartfalen, en bij de patiënt met dementie of toenemende kwetsbaarheid.

Leerdoelen verpleegkundigen:

 • de waarden, wensen en behoeften van patiënt en naasten (partner, kind) in palliatieve fase in kaart brengen op basis van de vier dimensies (proactieve zorgplanning);
 • veelvoorkomende symptomen binnen de palliatieve fase bij de patiënt herkennen;
 • proactief zorg velrenen;
 • scenario's inschatten en communiceren m.b.t. prognose, beloop en behandelopties van de ziekte/symptomen van de patiënt;
 • acteren op de behoefte van de patiënt en zijn naasten m.b.t. een gesprek over het levenseinde;
 • nabestaanden van patiënten begeleiden tijdens de nazorgfase en hen verwijzen zo nodig.

Palliatieve zorg is een vorm van netwerkzorg waarbij samenwerking cruciaal is. Het streven is om het programmaonderdeel ‘samenwerken’ binnen de Basisscholing Palliatieve zorg, interprofessioneel op te zetten.

 

Meer informatie en inschrijven

Inschrijven verloopt via de website ‘Scholing Palliatieve Zorg’ en vergt wat aandacht:

Via onderstaande link kom je op de (landelijke) aanmeldpagina’s voor verpleegkundigen. Vervolgens moet je kiezen in welke regio je de scholing wilt volgen (regio Septet) en dan kun je de scholing van jouw keuze aanvinken en de inschrijving verder afronden.

Klik hier om je als verpleegkundige aan te melden

Het landelijk scholingsprogramma palliatieve zorg verzorgt de gehele verdere afhandeling, zoals bevestiging, betaling, informatie ter voorbereiding, uitnodiging, accreditatie en evaluatie.

Op de website van het landelijk scholingsprogramma vind je uitgebreide informatie over de scholingsprogramma’s, de uitgebreide scholingsinformatie voor verpleegkundigen kun je hier downloaden

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Vragen

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Nienke Goemaat, netwerkcoördinator palliatieve zorg Noordwest-Utrecht en Utrecht Zuid via: n.goemaat@zorgspectrum.nl.

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.