Interessante ontwikkelingen binnen het Netwerk palliatieve zorg

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 28 oktober 2022

Het Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland is volop in beweging.

Programma palliatieve zorg 2023-2027 in de regio
De komende jaren willen we als netwerk de krachten bundelen om gezamenlijk tot een Programma Palliatieve Zorg 2023-2027 te komen in onze regio. Hiermee sluiten wij in de regio aan op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Dit programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken.

Versterking van nieuwe projectleiders
Om tot het programma te komen, hebben we onlangs ons team versterkt met twee nieuwe interim-projectleiders. Wij stellen ze graag aan jullie voor.

Josefien-Bergman.jpgJosefien Bergman
“Ik ben Josefien Bergman en de komende tijd ga ik me bezighouden met het opzetten van het Transmuraal Expertiseteam palliatieve zorg en de palliatieve zorg thuis in de regio Midden-Kennemerland. Hiervoor heb ik gewerkt bij het Flevoziekenhuis in Almere. Ik was daar hoofd van het team Kwaliteit en Veiligheid en heb me onder andere beziggehouden met kwaliteitsnormen, werkprocessen en samenwerking in allerlei situaties. Ook heb ik bij de NZa gewerkt, bij de afdeling langdurige zorg. De beleidsregels en bekostigingsvraagstukken in de zorg zijn mij niet vreemd.”

Jacqueline Schweig
Jacqueline-Schweig.jpg“Zeven jaar geleden maakte ik als zzp’er kennis met hospice Bardo. Ik deed daar projecten op het gebied van communicatie en positionering en was kwartiermaker leerhuis. Palliatieve zorg maakte indruk op mij. Het werken aan en met de organisatie van palliatieve zorg vind ik nog steeds bijzonder boeiend door de vele dimensies en de verbindende werking: de dood als onderdeel van het leven. Op landelijk niveau heb ik communicatieprojecten opgepakt voor de Associatie Hospicezorg Nederland, IKNL, Fibula en PZNL. Binnen het Netwerk palliatieve zorg ken ik het Spaarne Gasthuis goed, waar ik sinds 2018 in de CliĆ«ntenraad zit, en Stichting Nabestaandenzorg waar ik voorzitter van het bestuur ben. Op dit moment ondersteun ik het hospice Bardo als projectleider innovatie. Voor het Netwerk palliatieve zorg ga ik me twee dagen per week bezig houden met de ondersteuning van de implementatie regionale transmurale afspraak (RTA), het organiseren van bijeenkomsten over palliatieve zorg en een vervolg geven aan ‘in gesprek met de burger’ (IGMB).”

Klik hier voor meer informatie over de projecten in onze regio. 

Gezocht: voorzitter voor Netwerk palliatieve zorg
We heten onze nieuwe collega’s van harte welkom en zijn ondertussen ook op zoek naar een nieuwe voorzitter van het Netwerk palliatieve zorg om gezamenlijk onze ambities waar te maken. De huidige voorzitter, Dora van den Berg, heeft aangegeven eind 2022 te stoppen. Klik hier voor meer informatie en het gezochte profiel.

Contact en aanmelden nieuwsbrief