Gezocht: voorzitter voor netwerk palliatieve zorg

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 24 oktober 2022

Het netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Dora van den Berg, heeft aangegeven eind 2022 hiermee te stoppen. De bestuurders van alle aan het netwerk deelnemende organisaties kunnen tot 10 november geïnteresseerde kandidaten aandragen bij de netwerkcoördinator.

Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 

In de regio’s Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland lopen verschillende initiatieven om de samenwerking te verbeteren tussen de zorgorganisaties rond palliatieve zorg. De patiënt met een palliatieve zorgbehoefte beweegt binnen de keten en er zijn vrijwel altijd meerdere zorgorganisaties betrokken. Het afstemmen van zorg en een goede samenwerking tussen zorgverleners is noodzakelijk om de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment te kunnen leveren en zo onnodige en/of onwenselijke opnames en transities te voorkomen. De komende jaren verwachten we in de regio een toenemende vraag naar palliatieve zorg. Ook de complexiteit van palliatieve zorg zal toenemen. 

Programma palliatieve zorg in de regio

De komende jaren willen we als netwerk de krachten bundelen om gezamenlijk tot een Programma Palliatieve Zorg 2023-2027 te komen in onze regio. Hiermee sluiten wij in de regio aan op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Dit programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken. 

Lees hier het profiel voor de voorzitter van het netwerk 
 

Contact en aanmelden nieuwsbrief