Landschap van palliatieve zorg (infographic)
Publicatie

Landschap van palliatieve zorg (infographic)

  • Datum publicatie 16 oktober 2019
  • Uitgever Fibula
  • Type samenvattingskaart
Contactpersoon Greet van der Zweep Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 15 oktober 2019

Fibula-infographic-cover-web-(1).jpg

De infographic Landschap van palliatieve zorg geeft de diverse bij palliatieve zorgverlening betrokken partijen in Nederland weer op lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau. De afbeelding geeft inzicht in de onderlinge relaties en is in beginsel bedoeld als ondersteuning voor de communicatie met organisaties en leden van de Netwerken Palliatieve Zorg.  

Download

Landschap palliatieve zorg

Bronvermelding 

Wil je de infographic (of een gedeelte ervan) gebruiken in uw communicatie? Vermeld dan de bron (PZNL, 2018). 

Contactpersoon Greet van der Zweep Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 15 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.