Landschap van palliatieve zorg (infographic)
Publicatie

Landschap van palliatieve zorg (infographic)

  • Datum publicatie 16 oktober 2019
  • Uitgever Fibula
  • Type samenvattingskaart
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 15 oktober 2019

Fibula-infographic-cover-web-(1).jpg

De infographic Landschap van palliatieve zorg geeft de diverse bij palliatieve zorgverlening betrokken partijen in Nederland weer op lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau. De afbeelding geeft inzicht in de onderlinge relaties en is in beginsel bedoeld als ondersteuning voor de communicatie met organisaties en leden van de Netwerken Palliatieve Zorg.  

Download

Landschap palliatieve zorg

Bronvermelding 

Wil je de infographic (of een gedeelte ervan) gebruiken in uw communicatie? Vermeld dan de bron (PZNL, 2018). 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 15 oktober 2019
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.