02. Verpleeghuiszorg bij corona
Thema

02. Verpleeghuiszorg bij corona

In de verpleeghuizen wonen meest kwetsbare patiënten met multimorbiditeit en een relatief korte levensverwachting. ActiZ, Verenso en de website Waardigheid en Trots geven informatie over deze zorgsetting.

Op deze pagina vind je handvatten voor de specifieke palliatieve zorg rondom corona gerelateerde symptomen, klachten en het stervensproces.

Documenten over palliatieve zorg en het coronavirus

Snel naar: Algemeen | Proactieve zorgplanningEffectieve Communicatie | Symptoombestrijding | Zorg voor mantelzorgers en naastenStervensfase en overlijden

Contactpersoon Ilse Brummelhuis Fibula
Laatst geactualiseerd: 15 juni 2021

Algemeen

Proactieve zorgplanning

Effectieve communicatie

Symptoombestrijding

​Zorg voor mantelzorgers en naasten

Stervensfase en overlijden

Voor advies en vragen over palliatieve zorg en het coronavirus

Op onderstaande kaart vind je alle 65 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland, gesorteerd op regio. Deze netwerken hebben eigen websites met informatie over palliatieve zorg in de regio.

Netwerk zoeken op regio

 

Veelbesproken onderwerpen rondom organisatie en bekostiging

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben maatregelen genomen om zorgverleners te ondersteunen bij de aanpak van het coronavirus, zodat zij niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen.

Voor aanbieders van de basisinfrastructuur en zorg voor kwetsbare mensen biedt zorgverzekeraars en -kantoren ondersteuning bij liquiditeit, uitvoering van besluiten van de ROAZ & gevolgen van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod.

Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hier zijn onder andere antwoorden op de volgende vragen te vinden:

Contactpersoon Ilse Brummelhuis Fibula
Laatst geactualiseerd: 15 juni 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.