Achtergrondinformatie bij corona

Per zorglocatie thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice zijn documenten verzameld langs 3 lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden. Steeds zijn links naar landelijke sites van relevante partijen opgenomen zoals ook www.coronacentrum.nl en het RIVM. Daarnaast vind je informatie over logistieke en organisatorische vraagstukken waar we in de praktijk van deze crisissituatie tegen aan lopen.

Thema's rondom palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak

 

Zorg thuis                    ->

Verpleeghuiszorg        ->

Ziekenhuiszorg            ->

Hospicezorg                 ->

Patienten en naasten    ->

Zorg voor zorgenden     ->

Organisatie van zorg     ->

Nieuws

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt hier informatie, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.

PZNL expertgroep

We hebben inmiddels een PZNL-expertgroep opgericht. Deze groep heeft 2 tot 3 telefonische bijeenkomsten per week die gericht zijn op het delen van ervaringen en kennis, het vaststellen van protocollen en richtlijnen en het bepalen van urgente vraagstukken om samen te agenderen en op te lossen. We betrekken daarbij VWS, RIVM en wetenschappelijke verengingen. Door afspraken en richtlijnen breed te delen, ondersteunen we zorgprofessionals en behandelteams.

In verband met de wens om ondersteunende documenten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, zal er hier en daar sprake zijn van overlap in de informatie. Ook mandatering door de wetenschappelijke verenigingen ontbreekt; om die reden is per document de auteur(s) en/of aanvullende bron vermeld. We hebben ervoor gekozen om dit voor nu voor lief te nemen.

Mocht je vragen hebben, op zoek zijn naar informatie of informatie willen delen om zo collega’s te helpen, mail dan naar palliaweb@pznl.nl.

Persvoorlichting: Akke Albada - 06 18 41 86 67

 

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.