Pers, PZNL en corona
Thema

Pers, PZNL en corona

Woordvoering

Voor persvragen over PZNL en palliatieve zorg ten tijde van de corona-uitbraak: Ties Aben (06 - 81 34 36 11).

Voor vragen of opmerkingen over Palliaweb: PZNL online redactie.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 februari 2022


PZNL expertgroep

PZNL heeft een landelijke expertgroep ‘palliatieve zorg in tijden van corona’ opgericht, die bestaat uit de hoogleraren palliatieve zorg, de medisch adviseurs van PZNL, artsen en verpleegkundigen uit het hele land. Doel: ervaringen over palliatieve zorg voor met COVID-19 besmette patiënten delen, urgente vraagstukken bepalen inclusief prioriteiten voor mogelijke oplossingen. Zo ondersteunt PZNL zorgprofessionals en behandelteams om de best passende zorg aan kwetsbare mensen thuis, in het verpleeghuis, hospice en ziekenhuis te geven. Alle uitkomsten van vraagstukken zijn gedeeld op Palliaweb.

In verband met de wens om ondersteunende documenten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, zal hier en daar sprake zijn van overlap in de informatie. Ook mandatering door de wetenschappelijke verenigingen ontbreekt; om die reden is per document de auteur(s) en/of aanvullende bron vermeld. We hebben ervoor gekozen om dit voor nu voor lief te nemen.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 februari 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.