12. Pers, PZNL en corona
Thema

12. Pers, PZNL en corona

Woordvoering

Voor persvragen over PZNL en palliatieve zorg ten tijde van de corona-uitbraak: Nora Nowee (06 - 48 41 28 22) of Akke Albada (06 - 18 41 86 67).

Voor vragen of opmerkingen over Palliaweb: redactie Palliaweb.

Contactpersoon Nora Nowee IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 februari 2021


PZNL expertgroep

PZNL heeft een landelijke expertgroep ‘palliatieve zorg in tijden van corona’ opgericht, die bestaat uit de hoogleraren palliatieve zorg, de medisch adviseurs van PZNL, artsen en verpleegkundigen uit het hele land. Doel: ervaringen over palliatieve zorg voor met COVID-19 besmette patiënten delen, urgente vraagstukken bepalen inclusief prioriteiten voor mogelijke oplossingen. Zo ondersteunt PZNL zorgprofessionals en behandelteams om de best passende zorg aan kwetsbare mensen thuis, in het verpleeghuis, hospice en ziekenhuis te geven. Alle uitkomsten van vraagstukken zijn gedeeld op Palliaweb.

In verband met de wens om ondersteunende documenten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, zal hier en daar sprake zijn van overlap in de informatie. Ook mandatering door de wetenschappelijke verenigingen ontbreekt; om die reden is per document de auteur(s) en/of aanvullende bron vermeld. We hebben ervoor gekozen om dit voor nu voor lief te nemen.

Contactpersoon Nora Nowee IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 februari 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.