Zoekresultaten

Hoofdonderwerpen

Content typen

Zorgaanbod

Toon meer

Beroepsgroepen

Toon meer

Doelgroepen

Toon meer

Instrumenten

Toon meer

Organisatie van zorg

Toon meer

Ziekte en symptomen

Ziektefasen

Thema

Toon meer
IKNL en Thuisarts.nl geven samen informatie over vermoeidheid bij kanker In dit nieuwsbericht: Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie en adviezen voor patiënten en naasten over vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. De informatie is gemaakt in samenwerking met IKNL.
Het formularium in PalliArts PalliArts, de app met praktische, regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, is eind 2018 uitgebreid met het palliatief formularium.
Zorgverzekeraars: indicatie wijkverpleegkundige leidend bij palliatieve terminale zorg Dit nieuwsbericht gaat over het standpunt van Zorgverzekeraars Nederland: de indicatie van wijkverpleging moet leidend zijn bij palliatieve terminale zorg.
Eerste beslisboom diagnostiek en behandeling van ileus in palliatieve fase Dit nieuwsbericht biedt informatie over beslisbomen diagnostiek en behandeling van ileus. Om verpleegkundigen en artsen te ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van ileus in de palliatieve fase, is een praktische digitale beslisboom ontwikkeld.
Alles over geestelijke verzorging nu online Dit nieuwsbericht biedt informatie over geestelijke verzorging. Er is nu een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl.
Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig Dit nieuwsbericht biedt informatie over terminaliteitsverklaring de in meeste situaties niet meer nodig is.
Bekostiging transmurale palliatieve zorg In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken.
Bouw je mee aan Palliaweb? Na de lancering eind oktober hebben we veel positieve reacties ontvangen op Palliaweb. We ontvangen dagelijks mails met suggesties en vragen uit het veld. Daar zijn we blij mee en we roepen dan ook iedereen op die voor de bezoekers relevante informatie heeft op om die te delen.
Succesvol initiatief regio Leiden vraagt om landelijke implementatie De regio Leiden heeft, door zich anders te organiseren, een oplossing voor het landelijk bestaand probleem waarbij patiënten vanuit een hospice terug naar huis of verpleeghuis geplaatst kunnen worden door het verbeteren of stabiliseren van hun situatie.
Nieuwsflits denktank 29 maart 2019 Deze extra Nieuwsflits Fibula is bedoeld voor de bestuurders en netwerkcoördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg.
Zorg op maat voor AYA's in de laatste levensfase Dit nieuwsbericht gaat in op een onderzoek onder AYA's (volwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar) met kanker in de palliatieve fase, dat momenteel door UMCG wordt uitgevoerd. Doelgroep van het onderzoek zijn AYA's, hun naasten en huisartsen. Meedoen kan nog tot en met februari 2020.
Lancering gratis e-learning voor verpleegkundigen over de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij kanker Voor alle verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor kankerpatiënten is er een gratis e-learning over het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten.
Wat betekent de afschaffing van de terminaliteitsverklaring voor zorgverleners? Per november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. Dat hebben verschillende partijen uit de zorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgesproken.
Palliatieve zorg provincie Groningen naar hoger niveau door convenant Op 7 november 2019 ondertekenden 50 samenwerkende instellingen in de gezondheidszorg in de provincie Groningen een convenant waarmee ze zich verbinden aan een nieuwe manier van samenwerken.
Transmurale palliatieve zorgmodellen met passende financiering NZa en PZNL zijn het afgelopen halfjaar bij zeven initiatieven voor transmurale palliatieve zorg op werkbezoek geweest. Op 11 december is er een bijeenkomst geweest met deze zeven initiatieven, NZa en PZNL.
Praktijkteam VWS succesvol; blijf melden Zorgverleners en hun organisaties kunnen knelpunten rondom beleid en financiering van palliatieve zorg melden bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg.
Praktijkteam bezoekt de netwerken Limburg Els Knapen doet verslag van het bezoek van Fred Lafeber en een delegatie van het Praktijkteam, die op 23 oktober 2018 op uitnodiging van Els een bezoek brachten aan het Zuiden van Nederland.
Blijf melden aan het Praktijkteam palliatieve zorg De directie Langdurige Zorg van VWS heeft een intern onderzoek laten verrichten om de ‘Ontwikkelagenda” van 2 jaar geleden te evalueren; kort maar krachtig: hoe leggen we als VWS de verbinding met de maatschappij. Praktijkteams zijn daar een onderdeel van.
TAPA$ Projectupdate nr.1 Project TAPA$ (TrAnsmurale Palliatieve zorg met passende beko$tiging) geeft periodiek een projectupdate ter informatie en verbinding.
Informatiekaarten NZa geven zorgprofessional inzicht in wijze van vergoeden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde een serie informatiekaarten die zorgprofessionals inzicht geven in hoe ze hun inzet vergoed krijgen.
Saskia Teunissen nieuwe bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland Prof. dr. Saskia Teunissen wordt vanaf februari 2020 de nieuwe bestuurder van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) naast drs. Jessica Bruijnincx.
Tips voor behandelaars en naasten in korte film 'Zo schoon mogelijk dood gaan' Een korte, informatieve film waarin een bijzondere mevrouw in de palliatieve levensfase in gesprek met is met haar huisarts.
Tweede versie Handreiking financiering 2020 beschikbaar De 'Handreiking financiering palliatieve zorg 2020’ brengt de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart.
Praktijkteam - transmuraal zorgpad Het praktijkteam was 17 mei te gast bij het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. Het transmurale zorgpad – gestart in januari 2018 – werd door diverse netwerkleden en consulenten toegelicht.
Set Signalering en Besluitvorming vernieuwd en uitgebreid Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De Set Signalering biedt de zorgverlener handvatten hiervoor en is uitgebreid met een signaleringskaart en achtergrondinformatie over zingeving en spiritualiteit.
Zorggebruik hoog bij patiënt met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase Dit nieuwsbericht biedt informatie over onderzoek bij patiënten met dikkedarmkanker of longkanker in de laatste levensfase, die maken in Nederland veel gebruik van intensieve ziekenhuiszorg.
Rapport Individueel Zorgplan beschikbaar PZNL heeft in opdracht van en in samenwerking met VWS de verkenning uitgevoerd omtrent een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg.
Nieuwsflits denktank 15 maart Deze extra Nieuwsflits Fibula is bedoeld voor de bestuurders en netwerkcoördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg.
Wij vinden kennis belangrijk Je kunt hier jouw waardevolle kennis en ervaring met ons delen zodat dit platform én de palliatieve zorg zich verder kunnen verbeteren.