Zoekresultaten

Hoofdonderwerpen

Content typen

Zorgaanbod

Toon meer

Beroepsgroepen

Toon meer

Doelgroepen

Instrumenten

Toon meer

Opleidingsniveau

Organisatie van zorg

Toon meer

Ziekte en symptomen

Toon meer

Ziektefasen

Thema

Toon meer
IKNL en Thuisarts.nl geven samen informatie over vermoeidheid bij kanker In dit nieuwsbericht: Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie en adviezen voor patiënten en naasten over vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. De informatie is gemaakt in samenwerking met IKNL.
Het formularium in PalliArts PalliArts, de app met praktische, regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, is eind 2018 uitgebreid met het palliatief formularium.
Zorgverzekeraars: indicatie wijkverpleegkundige leidend bij palliatieve terminale zorg Dit nieuwsbericht gaat over het standpunt van Zorgverzekeraars Nederland: de indicatie van wijkverpleging moet leidend zijn bij palliatieve terminale zorg.
Geestelijke verzorging in 1e lijn “Geen stress, we gaan samen op weg en iedereen in eigen tempo”. Dat is de belangrijkste boodschap uit de presentatie op 22 november tijdens de netwerkdag rondom de stand van zaken van Geestelijke verzorging.
Eerste beslisboom diagnostiek en behandeling van ileus in palliatieve fase Dit nieuwsbericht biedt informatie over beslisbomen diagnostiek en behandeling van ileus. Om verpleegkundigen en artsen te ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van ileus in de palliatieve fase, is een praktische digitale beslisboom ontwikkeld.
Alles over geestelijke verzorging nu online Dit nieuwsbericht biedt informatie over geestelijke verzorging. Er is nu een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl.
Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig Dit nieuwsbericht biedt informatie over terminaliteitsverklaring de in meeste situaties niet meer nodig is.
Bekostiging transmurale palliatieve zorg In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken.
Bouw je mee aan Palliaweb? Na de lancering eind oktober hebben we veel positieve reacties ontvangen op Palliaweb. We ontvangen dagelijks mails met suggesties en vragen uit het veld. Daar zijn we blij mee en we roepen dan ook iedereen op die voor de bezoekers relevante informatie heeft op om die te delen.
Plannen VWS subsidieregeling geestelijke verzorging Op 8 oktober 2018 heeft VWS een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een plan van aanpak dat zich vooral zal richten op eenzaamheid en palliatieve zorg. In deze brief zit een voorstel om de subsidieregeling geestelijke verzorging structureel via de Netwerken Palliatieve Zorg te laten lopen. In dit nieuwsbericht nemen we jullie graag mee in de plannen rondom deze subsidieregeling.
B-learning palliatieve zorg voor training generalisten beschikbaar Het blended-learning-pakket (b-learning) om generalisten werkzaam in een palliatieve setting met training te ondersteunen, is compleet en beschikbaar op Palliaweb.
Succesvol initiatief regio Leiden vraagt om landelijke implementatie De regio Leiden heeft, door zich anders te organiseren, een oplossing voor het landelijk bestaand probleem waarbij patiënten vanuit een hospice terug naar huis of verpleeghuis geplaatst kunnen worden door het verbeteren of stabiliseren van hun situatie.
Nieuwsflits denktank 29 maart 2019 Deze extra Nieuwsflits Fibula is bedoeld voor de bestuurders en netwerkcoördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg.
Zorg op maat voor AYA's in de laatste levensfase Dit nieuwsbericht gaat in op een onderzoek onder AYA's (volwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar) met kanker in de palliatieve fase, dat momenteel door UMCG wordt uitgevoerd. Doelgroep van het onderzoek zijn AYA's, hun naasten en huisartsen. Meedoen kan nog tot en met februari 2020.
Lancering gratis e-learning voor verpleegkundigen over de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij kanker Voor alle verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor kankerpatiënten is er een gratis e-learning over het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten.
Wat betekent de afschaffing van de terminaliteitsverklaring voor zorgverleners? Per november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. Dat hebben verschillende partijen uit de zorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgesproken.
Initiatieven en knelpunten NPZ bij bouw infrastructuur geestelijke verzorging De netwerken palliatieve zorg hebben de opdracht aangenomen een infrastructuur voor geestelijke verzorging (GV) in de 1e lijn te bouwen. In april 2019 zijn zij gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun initiatieven, voortgang en ervaren knelpunten.
Pal voor u 9 - Palliatieve zorg is voor iedereen anders In Pal voor u magazine 9 bevestigt minister Hugo de Jonge het belang van goede palliatieve zorg in de laatste levensfase. “Mensen moeten niet het gevoel krijgen dat er geen zorg en hulp meer is, als ze te horen krijgen dat ze niet meer beter kunnen worden”, is zijn overtuiging.
Voortgangsrapportage ondersteuning netwerken project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn Fibula heeft als taak om binnen het tweejarig project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn de netwerken palliatieve zorg te ondersteunen bij het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging.
Voortgangsrapportage Q2 ondersteuning netwerken project Geestelijke Verzorging Fibula heeft als taak om binnen het tweejarig project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn de Netwerken Palliatieve Zorg te ondersteunen bij het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging. Fibula maakt per kwartaal een voortgangsrapportage. In deze rapportage wordt de voortgang van de ondersteuning van Fibula aan de Netwerken Palliatieve Zorg beschreven
Richtlijnen Pijn bij Kanker en Pijn bij gevorderde COPD en Hartfalen beschikbaar De herziene richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ is gereed. Daarnaast verschijnt ook een geheel nieuwe evidence-based richtlijn ‘Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen’.
Palliatieve zorg provincie Groningen naar hoger niveau door convenant Op 7 november 2019 ondertekenden 50 samenwerkende instellingen in de gezondheidszorg in de provincie Groningen een convenant waarmee ze zich verbinden aan een nieuwe manier van samenwerken.
Transmurale palliatieve zorgmodellen met passende financiering NZa en PZNL zijn het afgelopen halfjaar bij zeven initiatieven voor transmurale palliatieve zorg op werkbezoek geweest. Op 11 december is er een bijeenkomst geweest met deze zeven initiatieven, NZa en PZNL.
Praktijkteam VWS succesvol; blijf melden Zorgverleners en hun organisaties kunnen knelpunten rondom beleid en financiering van palliatieve zorg melden bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg.
Praktijkteam bezoekt de netwerken Limburg Els Knapen doet verslag van het bezoek van Fred Lafeber en een delegatie van het Praktijkteam, die op 23 oktober 2018 op uitnodiging van Els een bezoek brachten aan het Zuiden van Nederland.
Geestelijke verzorging komt 'op stoom' Meer dan 60% van de Netwerken Palliatieve Zorg heeft inmiddels een structuur gebouwd zodat geestelijk verzorgers in de eerste lijn worden betaald voor hun diensten en dat is binnen de korte tijd dat het project GV loopt een prachtig succes!
Blijf melden aan het Praktijkteam palliatieve zorg De directie Langdurige Zorg van VWS heeft een intern onderzoek laten verrichten om de ‘Ontwikkelagenda” van 2 jaar geleden te evalueren; kort maar krachtig: hoe leggen we als VWS de verbinding met de maatschappij. Praktijkteams zijn daar een onderdeel van.
TAPA$ Projectupdate nr.1 Project TAPA$ (TrAnsmurale Palliatieve zorg met passende beko$tiging) geeft periodiek een projectupdate ter informatie en verbinding.
Filmpje terminaliteitsverklaring VWS De terminaliteitsverklaring is in veel gevallen niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte er een verhelderend filmpje over.
Animatie PaTz-methodiek Het netwerk palliatieve zorg Haaglanden ontwikkelde met Stichting PaTz een verhelderende animatie over de PaTz-methodiek. De animatie is bedoeld om de bekendheid van deze methodiek te vergroten.
Informatiekaarten NZa geven zorgprofessional inzicht in wijze van vergoeden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde een serie informatiekaarten die zorgprofessionals inzicht geven in hoe ze hun inzet vergoed krijgen.
Saskia Teunissen nieuwe bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland Prof. dr. Saskia Teunissen wordt vanaf februari 2020 de nieuwe bestuurder van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) naast drs. Jessica Bruijnincx.
Tips voor behandelaars en naasten in korte film 'Zo schoon mogelijk dood gaan' Een korte, informatieve film waarin een bijzondere mevrouw in de palliatieve levensfase in gesprek met is met haar huisarts.
Tweede versie Handreiking financiering 2020 beschikbaar De 'Handreiking financiering palliatieve zorg 2020’ brengt de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart.
Praktijkteam - transmuraal zorgpad Het praktijkteam was 17 mei te gast bij het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. Het transmurale zorgpad – gestart in januari 2018 – werd door diverse netwerkleden en consulenten toegelicht.
Set Signalering en Besluitvorming vernieuwd en uitgebreid Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De Set Signalering biedt de zorgverlener handvatten hiervoor en is uitgebreid met een signaleringskaart en achtergrondinformatie over zingeving en spiritualiteit.
AHzN publiceert de kostprijs voor één dag hoogwaardige hospicezorg Aanleiding hiervoor is de wil verandering te brengen in de versnipperde financiering van hospicezorg in Nederland, omdat deze de toekomstbestendigheid van de hospicezorg onder druk zet.
Zorggebruik hoog bij patiënt met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase Dit nieuwsbericht biedt informatie over onderzoek bij patiënten met dikkedarmkanker of longkanker in de laatste levensfase, die maken in Nederland veel gebruik van intensieve ziekenhuiszorg.
Rapport Individueel Zorgplan beschikbaar PZNL heeft in opdracht van en in samenwerking met VWS de verkenning uitgevoerd omtrent een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg.
Nieuwsflits denktank 15 maart Deze extra Nieuwsflits Fibula is bedoeld voor de bestuurders en netwerkcoördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg.
Terugblik op 4e kwartaal project geestelijke verzorging 2019 is al weer voorbij en het bouwen aan de infrastructuur voor geestelijke verzorging in de eerste lijn is als een sneltrein door Nederland gegaan.
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.