Zoekresultaten

Hoofdonderwerpen

Content typen

Zorgaanbod

Beroepsgroepen

Toon meer

Doelgroepen

Instrumenten

Opleidingsniveau

Toon meer

Ziektefasen

Thema

Toon meer
Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg 5 november 2020 - Palliatieve zorg kent vele dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen we symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kunnen we dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluiten we adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren we dit alles in de dagelijkse praktijk?
Workshop CONTACT 5 november 2020 - Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Aandacht hebben voor alles wat voor deze mens nodig is om te kunnen sterven. Bij deze begeleiding komen vaak ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen. Hoe ga je om met sterven, hoe ga je om met je eigen gevoel van machteloosheid, hoe beleef je zelf de eindigheid van het leven?
Scholing De laatste zorg na overlijden 8 juni 2020 - Na een overlijden zal in de meeste gevallen ‘de laatste verzorging’ van het lichaam plaatsvinden. Zorgprofessionals krijgen steeds meer een rol bij de laatste zorg na overlijden. Hoe ga jij hiermee om en hoe kan jij deze laatste zorg op een waardige manier bieden?
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 10 oktober 2020 - Elk jaar wordt op de tweede zaterdag in oktober de internationale dag van de palliatieve zorg gehouden. Dit jaar valt deze op 10 oktober. Op deze dag kan iedereen in heel het land deelnemen aan activiteiten om zo meer te weten te komen over palliatieve zorg.
Vierdaagse basistraining kinderpalliatieve zorg (training 1 najaar 2020) 16 september 2020 - De vierdaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
Scholing palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap 20 mei 2020: Tijdens lezingen, discussies en interactieve sessies zullen naast actuele thema’s ook meerdere onderzoeken de revue passeren. Daarbij willen we nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en samen aan de hand van casuïstiek een vertaalslag maken naar onze dagelijkse praktijk.
World Research Congress of the EAPC 14 t/m 16 mei 2020 - Het 11de World Research Congres of the European Association of Palliative Care biedt gelegenheid om experts op het gebied van palliatieve zorg te ontmoeten, onderzoek te presenteren en kennis te delen.
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 4-6 november 2020 4 t/m 6 november 2020 - Het Nationaal Congres Palliatieve Zorg.
Symposium HOOP: Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg 20 mei 2020 - De dokters van morgen leren vandaag hoe zij straks patiënten kunnen helpen die niet meer genezen. Maar hoe ziet onderwijs over palliatieve zorg er eigenlijk uit? Hoe integreer je het in het bestaande medisch onderwijs? En wat kunnen wij als zorg- en onderwijsprofessionals van elkaar leren?
Vierdaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg (training 2 najaar 2020) 29 september 2020 - Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg. Welke specifieke problemen en symptomen kunnen zich voordoen en welke dilemma’s spelen mee in het besluitvormingsproces? Uitgangspunt hierbij is de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen
Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden 15 oktober 2020 - IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL),organiseert vier landelijke trainingen consultatievaardigheden. Tijdens deze trainingen leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.
Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden 30 november 2020 - IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL),organiseert vier landelijke trainingen consultatievaardigheden. Tijdens deze trainingen leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.
Congres Palliatieve zorg aan ouderen 4 juni 2020 - Het congres 'Dilemma's in de palliatieve zorg' biedt u handvatten als zorg in de laatste levensfase complex wordt.
Workshop CONTACT 4 juni 2020 - Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Aandacht hebben voor alles wat voor deze mens nodig is om te kunnen sterven. Bij deze begeleiding komen vaak ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen. Hoe ga je om met sterven, hoe ga je om met je eigen gevoel van machteloosheid, hoe beleef je zelf de eindigheid van het leven?
Workshop CONTACT 9 juni 2020 - Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Aandacht hebben voor alles wat voor deze mens nodig is om te kunnen sterven. Bij deze begeleiding komen vaak ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen. Hoe ga je om met sterven, hoe ga je om met je eigen gevoel van machteloosheid, hoe beleef je zelf de eindigheid van het leven?
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.