Zoekresultaten

Hoofdonderwerpen

Content typen

Zorgaanbod

Toon meer

Beroepsgroepen

Toon meer

Doelgroepen

Toon meer

Instrumenten

Opleidingsniveau

Ziektefasen

Thema

Toon meer
Nascholing Begeleiding bij rouw 5-03-2020 - Patiënten die rouwen; u hebt er – vaak zonder het te weten – misschien wel dagelijks mee te maken. Een rouwproces is namelijk vaak een onzichtbaar en ondoorgrondelijk proces dat vele jaren in beslag neemt. Veel mensen ontwikkelen, in meer of mindere mate, somatische klachten in hun rouwproces waarmee ze bij u als huisarts kunnen komen. Om deze signalen te herkennen, u zich bewust te zijn van hoe een rouwproces zich in de tijd ontwikkelt, wat de signalen zijn van gecompliceerde rouw en wanneer u extra hulp moet inschakelen, is deze nascholing ontwikkelt.
Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg 05-11-2020 - Palliatieve zorg kent vele dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen we symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kunnen we dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluiten we adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren we dit alles in de dagelijkse praktijk?
Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden 20-04-2020 - IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL),organiseert vier landelijke trainingen consultatievaardigheden. Tijdens deze trainingen leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.
Workshop CONTACT Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Aandacht hebben voor alles wat voor deze mens nodig is om te kunnen sterven. Bij deze begeleiding komen vaak ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen. Hoe ga je om met sterven, hoe ga je om met je eigen gevoel van machteloosheid, hoe beleef je zelf de eindigheid van het leven?
Vierdaagse basistraining kinderpalliatieve zorg (training 1 najaar 2020) 16 september 2020 - De vierdaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
Sterven in verschillende culturen Als zorgverlener komen we in aanraking met mensen van verschillende culturen. Het is belangrijk om kennis te hebben van deze culturen om passende zorg te kunnen bieden.
Symposium t.g.v. 10 jaar STEM: de kunst van verbinding Een symposium dat in het teken staat van het beleven van ‘de kunst van de verbinding in de laatste levensfase’. Een proeverij van praktijkkennis, theorie, dans, taal, theater, ontspanning, aanraking en muziek.
Scholing palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap 20-05-2020: Tijdens lezingen, discussies en interactieve sessies zullen naast actuele thema’s ook meerdere onderzoeken de revue passeren. Daarbij willen we nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en samen aan de hand van casuïstiek een vertaalslag maken naar onze dagelijkse praktijk.
World Research Congress of the EAPC 14 t/m 16 mei 2020 - Het 11de World Research Congres of the European Association of Palliative Care biedt gelegenheid om experts op het gebied van palliatieve zorg te ontmoeten, onderzoek te presenteren en kennis te delen.
Workshop CONTACT Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Aandacht hebben voor alles wat voor deze mens nodig is om te kunnen sterven. Bij deze begeleiding komen vaak ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen. Hoe ga je om met sterven, hoe ga je om met je eigen gevoel van machteloosheid, hoe beleef je zelf de eindigheid van het leven?
Symposium Mantelzorg in de palliatieve fase Gemeenten en welzijnsorganisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers, maar zij zijn nog niet altijd betrokken in de palliatieve fase. Wat is er nodig om mantelzorgers in de palliatieve fase goed bij te kunnen staan? Hoe kunnen beleid en werkprocessen van gemeente, zorg- en ondersteuningsorganisaties zo ingezet worden dat de mantelzorger zich gesteund voelt?
Training Zelfzorg voor hulpverleners in de palliatieve zorg 11 maart 2020 - In deze training staan we stil bij de emotionele impact van je werk op jezelf. Je krijgt vele inzichten en concrete manieren aangereikt om goed voor jezelf te zorgen, op en buiten je werk.
Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg 03-03-2020 Palliatieve zorg kent vele dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen we symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kunnen we dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluiten we adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren we dit alles in de dagelijkse praktijk?
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 4-6 november 2020 4 t/m 6 november 2020 - Het Nationaal Congres Palliatieve Zorg.
Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden 11-05-2020 - IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL),organiseert vier landelijke trainingen consultatievaardigheden. Tijdens deze trainingen leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.
Workshop CONTACT Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Aandacht hebben voor alles wat voor deze mens nodig is om te kunnen sterven. Bij deze begeleiding komen vaak ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen. Hoe ga je om met sterven, hoe ga je om met je eigen gevoel van machteloosheid, hoe beleef je zelf de eindigheid van het leven?
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg (training 1 najaar 2020) 16 september 2020 - Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
Palliatief in balans - Hengelo 26 mei 2020 - Palliatief in balans wil palliatieve zorg meer bespreekbaar maken, en dát op een laagdrempelige en toegankelijke wijze. Met dit theatercongres geven zij zorgverleners meer houvast over het dragelijker maken van stervensbegeleiding. Voor de cliënt én voor zichzelf.
Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden 15-10-2020 - IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL),organiseert vier landelijke trainingen consultatievaardigheden. Tijdens deze trainingen leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.
Palliatief in balans - Assen 21 april 2020 - Palliatief in balans wil palliatieve zorg meer bespreekbaar maken, en dát op een laagdrempelige en toegankelijke wijze. Met dit theatercongres geven zij zorgverleners meer houvast over het dragelijker maken van stervensbegeleiding. Voor de cliënt én voor zichzelf.
Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden 30-11-2020 - IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL),organiseert vier landelijke trainingen consultatievaardigheden. Tijdens deze trainingen leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.
Symposium: Palliatieve zorg het eerlijke verhaal 10 maart 2020 - Het Netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland organiseert het symposium Palliatieve zorg het eerlijke verhaal in het Afas stadion in Alkmaar.
Vierdaagse basistraining kinderpalliatieve zorg (training 1 voorjaar 2020) VOL 28 januari 2020 - De basistraining kinderpalliatieve zorg biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
Congres Palliatieve zorg aan ouderen 4 juni 2020 - Het congres 'Dilemma's in de palliatieve zorg' biedt u handvatten als zorg in de laatste levensfase complex wordt.
NPZZG Symposium 2020: 'Het goeie doel is niet je eigen doel!' 31-03-2020 Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland organiseert het symposium 'Het goeie doel is niet je eigen doel!'
Workshop CONTACT Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Aandacht hebben voor alles wat voor deze mens nodig is om te kunnen sterven. Bij deze begeleiding komen vaak ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen. Hoe ga je om met sterven, hoe ga je om met je eigen gevoel van machteloosheid, hoe beleef je zelf de eindigheid van het leven?
Workshop CONTACT Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Aandacht hebben voor alles wat voor deze mens nodig is om te kunnen sterven. Bij deze begeleiding komen vaak ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen. Hoe ga je om met sterven, hoe ga je om met je eigen gevoel van machteloosheid, hoe beleef je zelf de eindigheid van het leven?
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.