Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Individueel zorgplan palliatieve zorg (adviesrapport)
Publicatie
Het adviesrapport 'Individueel zorgplan palliatieve zorg' is een resultaat van het project 'Verkenning digitaal individueel zorgplan' (IZP). Het rapport geeft de uitkomsten weer van een verkenning naar een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg.
Kerncijfers PaTz-groepen
Publicatie
PaTz-groepen hebben het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Deze kerncijfers bieden inzicht in de samenstelling van deze groepen en de onderwerpen die worden besproken.
Kerncijfers Telefonische consultatieteams palliatieve zorg
Publicatie
Wanneer zorgverleners vragen of twijfel hebben bij de behandeling van patiënten kunnen ze een beroep doen op de consultatieteams palliatieve zorg. Deze kerncijfers bieden een overzicht van het aantal consulten, de functies van consulten en consultvragers en de besproken problemen
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie
Het kwaliteitskader geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Centraal daarin staan de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. 
Leidraad proactieve zorgplanning (advance care planning)
Publicatie
De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. In het bijbehorende digitale invulformulier kunnen deze worden vastgelegd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld.
Overgang van ziekenhuis naar huis: perceptie van patiënt en zorgverlener
Publicatie
Deze Canadese studie onderzoekt hoe de continuïteit van zorg wordt ervaren door patiënten en zorgverleners tijdens de overgang van palliatieve zorg gegeven in het ziekenhuis naar de thuissituatie.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.