Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking (brochure)
Publicatie
De handreiking van vier pagina’s is gemaakt om (kwetsbare) mensen met een verstandelijke beperking, hun wettelijk vertegenwoordigers, naasten en begeleiders te helpen een weloverwogen mening te vormen over mogelijke onverwachte complexe medische situaties.
Behandelwensenformulier bij ouderen (formulier)
Publicatie
Het behandelwensenformulier bestaat uit 2 pagina’s met vragen over de behandelwensen van de (kwetsbare) oudere patiënt. Het doel is het voeren van een gesprek over toekomstige zorg en het vastleggen van behandelwensen.
Bijsluiter bij voorlichtingsfilms In gesprek over laatste levensfase met migranten (handreiking)
Publicatie
De films laten delen zien uit de laatste levensfase van een patiënt met een migratieachtergrond en zijn directe familieleden (partner, dochter, zoon). Dit opent het gesprek en maakt verschillende ideeën over de laatste levensfase bespreekbaar.
Brief en voorbereidende vragen op het behandelwensen/ACP-gesprek bij (kwetsbare) ouderen
Publicatie
De brief is voor de (kwetsbare) oudere patiënten ter voorbereiding op het behandelwensen gesprek. De brief kan vooraf aan het gesprek door de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistent worden meegegeven aan de patiënt.
Draaiboek voor een voorlichtingsbijeenkomst over palliatieve zorg voor migrantenvoorlichters (handreiking)
Publicatie
Een draaiboek van 23 pagina’s voor (migranten)voorlichters. Het draaiboek biedt instructie en ondersteuning om een voorlichting over palliatieve zorg voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.
Gespreksformat + tips Advance Care Planning en Corona bij mensen met een verstandelijke beperking (handreiking)
Publicatie
Gespreksleidraad advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking en hulpvragen die gesteld kunnen worden met betrekking tot COVID-19 en mogelijk IC opname.
Handreiking voor zorgverleners: lessen uit gesprekken over leven en dood
Publicatie
Een handreiking van zestien pagina’s met adviezen die gebruikt kunnen worden in de voorlichting over palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond.
Implementatie van proactieve zorgplanning bij ouderen (handreikingen)
Publicatie
Om de implementatie van proactieve zorgplanning voor (kwetsbare) ouderen in de eerstelijn te bevorderen zijn er twee handreikingen beschikbaar. Deze hulpmiddelen zijn voor huisartsen en beleidsmakers werkzaam in de huisartsenzorg of woonzorgcentra.
Implementatietoolbox Gesprekswijzer Proactieve Zorgplanning
Publicatie
De 'Implementatietoolbox' kan ondersteunend zijn bij de implementatie van de Gesprekswijzer Proactieve Zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid. Dit hulpmiddel is bedoeld voor huisartsen, casemanagers dementie, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen werkzaam in de huisartsenzorg, een gezondheidscentrum of de thuiszorg.
Implementeren van een communicatieproces bij ernstige ziekte: wordt bijzonder nu normaal?
Publicatie
Het belang van spreken met ernstig zieke mensen over prognose, voorkeuren en doelen is groot. De eerstelijnszorg is de beste plek voor het gesprek, maar het wordt maar met 14% tot 35% van oudere volwassenen gevoerd.  De Serious Illness Care Program (SICP) is manier om het gesprek vaker te voeren.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Publicatie
Een checklist van vijf pagina’s welke voor cliënten in de palliatieve fase minimaal 1 keer per 3 maanden wordt ingevuld door de behandelaar en/of persoonlijk begeleider. Het doel van de checklist is om de randvoorwaarden voor het organiseren van palliatieve zorg voor de client in kaart te brengen.
Posters voor de wachtkamer bij ouderen
Publicatie
Posters voor in de wachtkamer om de (kwetsbare) oudere patiënt te motiveren gesprek aan te gaan met huisarts over behandelwensen.
Praat met je dokter over corona en Advance Care Planning (flyers)
Publicatie
Flyers die omschrijven hoe (kwetsbare) mensen met een verstandelijke beperking met hun dokter kunnen praten over corona, ziek zijn en doodgaan.
Proactieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk: een evaluatieonderzoek
Publicatie
Ondanks voordelen van proactieve zorgplanning (advance care planning; ACP) en een positieve houding van artsen en ouderen, zijn ACP-gesprekken nog geen gemeengoed in huisartsenpraktijken. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat de resultaten bescheiden maar positief zijn.
Tijdige palliatieve zorg bij hartfalen met I-Harp
Publicatie
I-Harp is het meest gedownloade hulpmiddel op Palliaweb, meer dan 1.500 keer. Wij spreken Prof.dr. Daisy Janssen, verantwoordelijk voor onder andere I-Harp. ‘Als je palliatieve zorg echt goed wilt integreren in een team, juist bij de zorg voor mensen met zoals hartfalen, dan kost dat tijd. Dat moet je willen investeren.’
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.