Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Cohortstudie 'De eerste honderd opgenomen COVID-19-patiënten in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis'
Publicatie
Cohortstudie waarin de eerste 100 COVID-19-patiënten worden beschreven die in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis opgenomen werden.
Communicatiegids COVID-19 voor zorgverleners naar patiënten/familieleden toe
Publicatie
Gids met adviezen voor zorgverleners over het communiceren met patiënten en naasten over vragen die bij hen leven rondom corona.
Een grotere rol voor medisch-ethici in de zorg tijdens de COVID-19 pandemie
Publicatie
De ervaringen van actieve medisch-ethische commissie in een Frans oncologisch centrum met 427 bedden, maken de positieve rol van ethici duidelijk. Geregeld overleg met de patiëntenraad is hierbij essentieel.
Informatie over contact van naasten met COVID-19-patiënt in ziekenhuis of verpleeghuis
Publicatie
Informatie over contact van naasten met COVID-19-patiënten in ziekenhuis of verpleeghuis. Deze adviezen gelden zowel voor patiënten die positief getest zijn, als voor patiënten die op basis van symptomen verdacht zijn voor COVID-19.
Informatie over zorg na overlijden voor zorgverleners en uitvaartmedewerkers bij COVID-19
Publicatie
Adviezen over de zorg na overlijden in tijden van COVID-19, meer in het bijzonder over laatste zorg en de betrokkenheid daarbij van naasten, over schouwen, vervoer en opbaren.
Leidraad Palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen
Publicatie
De beschikbaarheid van sedativa en pompen voor parenterale toediening staat onder druk vanwege de COVID-19-crisis. De leidraad 'Palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen' doet voorstellen voor een bewust gebruik van sedativa en pompen.
Leidraad Triage thuisbehandeling versus verwijzen oudere patiënt met verdenking COVID-19
Publicatie
Doel van de leidraad 'Triage thuisbehandeling versus verwijzen oudere patiënt met verdenking COVID-19' is om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, zowel voor de vitale oudere (voorkómen onderbehandeling) als voor de kwetsbare oudere (voorkómen overbehandeling), rekening houdend met het beloop van COVID-19.
Symptoombestrijding bij patiënten met een COVID-19 in de stervensfase in het ziekenhuis (handvatten)
Publicatie
Artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis krijgen handvatten aangereikt bij symptoombestrijding van patiënten met COVID-19 in de stervensfase die in het ziekenhuis verblijven (patiënten waarvoor geen ziektegerichte behandeling (meer) is en waarbij verwacht wordt dat ze in het ziekenhuis gaan overlijden.
Tips voor naasten van ernstig zieke coronapatiënten die verblijven in het ziekenhuis
Publicatie
Tips voor naasten van ernstig zieke coronapatiënten die verblijven in het ziekenhuis.
Uitgangspunten palliatieve zorg in coronatijd (zakkaartje)
Publicatie
Palliatieve zorg is voor COVID-19-patiënten is gericht op waardig sterven door voornamelijk het voorkomen en verlichten van lijden. Het handige, printbare zakkaartje ‘Palliatieve zorg in coronatijd’ van het project O2PZ (Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg) geeft tips en advies.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.