Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Communicatiegids COVID-19 voor zorgverleners naar patiënten/familieleden toe
Publicatie
Gids met adviezen voor zorgverleners over het communiceren met patiënten en naasten over vragen die bij hen leven rondom corona.
Dichtbij de dood
Publicatie
Rapport van de Universiteit voor Humanistiek om inzicht te bieden in de ervaringen met palliatieve zorg in hospices tijdens de coronapandemie.
Gast met COVID-19 (protocol)
Publicatie
Protocol voor een gast met COVID-19 in een hospice. Het protocol is toe te passen bij bij verdenking of bewezen besmetting bij gasten met het coronavirus SARS-CoV-2 dat kan worden overgedragen via hoest- en niesdruppels en contact.
Informatie over contact van naasten met COVID-19-patiënt thuis of in hospice
Publicatie
Informatie over contact van naasten met COVID-19-patiënten thuis of in hospice. Deze adviezen gelden zowel voor patiënten die positief getest zijn, als voor patiënten die op basis van symptomen verdacht zijn voor COVID-19.
Informatie over zorg na overlijden voor zorgverleners en uitvaartmedewerkers bij COVID-19
Publicatie
Adviezen over de zorg na overlijden in tijden van COVID-19, meer in het bijzonder over laatste zorg en de betrokkenheid daarbij van naasten, over schouwen, vervoer en opbaren.
Leidraad Palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen
Publicatie
De beschikbaarheid van sedativa en pompen voor parenterale toediening staat onder druk vanwege de COVID-19-crisis. De leidraad 'Palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen' doet voorstellen voor een bewust gebruik van sedativa en pompen.
Schoonmaakprotocol COVID-19
Publicatie
Het 'Schoonmaakprotocol COVID-19' beschrijft voorzieningen en richtlijnen voor schoonmaak bij aanwezigheid van een patiënt met een COVID-19-besmetting of een verdenking daarop.
Symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19-besmetting in het hospice (handreiking)
Publicatie
Informatie rondom symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19-besmetting die in een hospice verblijven.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.