Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Hoe groot is de behoefte aan palliatieve zorg? (factsheet)
Publicatie
In 2019 overleden in Nederland 151.885 personen. In 2020 168.678. Waaraan overleden zij? En hoeveel van hen zouden behoefte aan palliatieve zorg hebben gehad? Reden om nader stil te staan bij de belangrijkste doodsoorzaken en, op basis daarvan, een schatting te geven van de behoefte aan palliatieve zorg.
Kerncijfers Hospicezorg
Publicatie
Overzicht van de kerncijfers hospices palliatieve zorg
Kerncijfers PaTz-groepen
Publicatie
PaTz-groepen hebben het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Deze kerncijfers bieden inzicht in de samenstelling van deze groepen en de onderwerpen die worden besproken.
Kerncijfers Palliatieve zorg in ziekenhuizen
Publicatie
Het aantal teams palliatieve zorg in ziekenhuizen is sterk gegroeid de afgelopen jaren. Deze kerncijfers bieden inzicht in de groei van de teams in de afgelopen jaren, de samenstelling van deze teams, de consultvragers en de onderwerpen die aan bod komen tijdens de consulten.
Kerncijfers Telefonische consultatieteams palliatieve zorg
Publicatie
Wanneer zorgverleners vragen of twijfel hebben bij de behandeling van patiënten kunnen ze een beroep doen op de consultatieteams palliatieve zorg. Deze kerncijfers bieden een overzicht van het aantal consulten, de functies van consulten en consultvragers en de besproken problemen
Kerncijfers Vrijwilligers palliatieve terminale zorg
Publicatie
Vrijwilligers bieden zowel thuis, als in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen ondersteuning op het gebied van palliatieve terminale zorg. De kerncijfers vrijwilligers palliatieve terminale zorg bieden inzicht in de inzet en taken van deze vrijwilligers.
Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg
Publicatie
Veel van de jaarlijks 150.000 sterfgevallen komt niet onverwacht. Patiënten kunnen in de laatste levensfase behoefte hebben aan palliatieve zorg. Op basis van de doodsoorzakenstatistiek is op deze pagina te zien hoe groot deze groep is per regio en op welke locatie overlijden plaats vond.
Kerncijfers palliatieve zorg (rapport)
Publicatie
In de eerste uitgave van 'Kerncijfers palliatieve zorg' zijn nieuwe en reeds beschikbare data over palliatieve zorg op een handzame en overzichtelijke wijze op een rij gezet. Doel ervan is beschikbare en betrouwbare data toegankelijk te maken om een bijdrage leveren aan bewustwording en beleidsontwikkeling.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.