Publicaties

Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Ziektefasen
Type publicatie
Instrumenten
Hoe groot is de behoefte aan palliatieve zorg? (factsheet)
Publicatie
In 2018 overleden in Nederland 153.363 personen. In 2019 151.885. Waaraan overleden zij? En hoeveel van hen zouden behoefte aan palliatieve zorg hebben gehad? Reden om nader stil te staan bij de belangrijkste doodsoorzaken en, op basis daarvan, een schatting te geven van de behoefte aan palliatieve zorg.
Kerncijfers PaTz-groepen
Publicatie
PaTz-groepen hebben het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Deze kerncijfers bieden inzicht in de samenstelling van deze groepen en de onderwerpen die worden besproken.
Kerncijfers Palliatieve zorg in ziekenhuizen
Publicatie
Het aantal teams palliatieve zorg in ziekenhuizen is sterk gegroeid de afgelopen jaren. Deze kerncijfers bieden inzicht in de groei van de teams in de afgelopen jaren, de samenstelling van deze teams, de consultvragers en de onderwerpen die aan bod komen tijdens de consulten.
Kerncijfers Telefonische consultatieteams palliatieve zorg
Publicatie
Wanneer zorgverleners vragen of twijfel hebben bij de behandeling van patiënten kunnen ze een beroep doen op de consultatieteams palliatieve zorg. Deze kerncijfers bieden een overzicht van het aantal consulten, de functies van consulten en consultvragers en de besproken problemen
Kerncijfers palliatieve zorg (rapport)
Publicatie
In de eerste uitgave van 'Kerncijfers palliatieve zorg' zijn nieuwe en reeds beschikbare data over palliatieve zorg op een handzame en overzichtelijke wijze op een rij gezet. Doel ervan is beschikbare en betrouwbare data toegankelijk te maken om een bijdrage leveren aan bewustwording en beleidsontwikkeling.
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.