Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Ziektefasen
Type publicatie
Instrumenten
Digitale set 'Signalering in de palliatieve fase'
Publicatie
De methode 'Signalering in de palliatieve fase' bestaat uit een inleiding, instructie, stappenplan, werkblad, signaleringskaarten en achtergrondinformatie zorgproblemen. Deze publicatie bevat de digitale set Signalering in de palliatieve fase.
Digitale set 'Signalering in de palliatieve fase', werkblok 2
Publicatie
De digitale versie van het werkblok van Stap 2, horend bij de methodiek 'Signalering in de palliatieve fase', is bedoeld om zorgproblemen in kaart te brengen. In deze digitale versie is per symptoom de informatie van de signaleringskaarten toegevoegd aan de vragenlijst.
Handreiking 'Implementatie Signalering in de palliatieve fase'
Publicatie
De handreiking 'Implementatie Signalering in de palliatieve fase' is voor projectleiders die de methodiek Signalering in de palliatieve fase implementeren.  Door de stappen in de handreiking te volgen is voorafgaand aan de implementatie helder waarom de implementatie van belang is, wie er tijdens de implementatie betrokken zijn en wat ieders rol is.
Handreiking 'Implementatie Zorgpad Stervensfase'
Publicatie
De handreiking 'Implementatie Zorgpad Stervensfase' geeft ondersteuning bij het schrijven van het implementatieplan aan leden van de projectgroep die het Zorgpad Stervensfase (gaan) implementeren binnen de organisatie. Het format Implementatie Zorgpad Stervensfase is te gebruiken om invulling te geven aan het implementatieplan.
Signalering in de palliatieve fase, hardcopy
Publicatie
De methode Signalering in de palliatieve fase helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers (incl. dementie)
Signalering in de palliatieve fase, werkblok
Publicatie
Dit werkblok maakt deel uit van de set Signalering in de palliatieve fase.
Zorgpad Stervensfase - thuiszorgversie
Publicatie
Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn 'Zorg in de stervensfase', is een instrument dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het zorgpad bestaat uit drie delen: beoordeling bij ingaan stervensfase, systematische observatie van symptomen en zorg na het overlijden. Deze versie is bedoeld voor gebruik in de thuiszorg.
Zorgpad Stervensfase - verpleeghuisversie
Publicatie
Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase, is een instrument dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het zorgpad bestaat uit drie delen: beoordeling bij ingaan stervensfase, systematische observatie van symptomen en zorg na het overlijden. Deze versie is bedoeld voor verpleeghuiszorg.
Zorgpad Stervensfase - ziekenhuisversie
Publicatie
Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn 'Zorg in de stervensfase', is een instrument dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het zorgpad bestaat uit drie delen: beoordeling bij ingaan stervensfase, systematische observatie van symptomen en zorg na het overlijden. Deze versie is bedoeld voor ziekenhuiszorg.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!