Invitational conference Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg (verslag)
Publicatie

Invitational conference Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg (verslag)

  • Datum publicatie 27 juni 2019
  • Uitgever PZNL
  • Type verslag
Contactpersoon Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019

Het doel van de bijeenkomst was: Samen bouwen aan de thema’s Individueel Zorgplan en coördinatie & continuïteit van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Dit doen we door elkaar te informeren, te raadplegen en draagvlak te krijgen voor het eindresultaat. Deze manier van samenwerken staat centraal binnen PZNL. In de toekomst wil PZNL, afhankelijk van onderwerp en behoefte, dan ook graag vaker klankborden en nauwer samenwerken met het veld.

Download het verslag (linkjes in doc werken niet)

Contactpersoon Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.