Rol coördinator palliatieve terminale zorg door vrijwilligers (onderzoeksrapport)
Publicatie

Rol coördinator palliatieve terminale zorg door vrijwilligers (onderzoeksrapport)

  • Datum publicatie 5 oktober 2021
  • Auteur Ben Vruggink en Gaby Jacobs
  • Organisatie Universiteit van Humanistiek
Voor vragen, neem contact op met:
Yvette Nelen Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 12 oktober 2021

Coördinatoren binnen de palliatieve terminale zorg vormen de verbinding tussen de vrijwilligers en de zorgprofessionals. Een taak die lastige situaties met zich meebrengt. De Universiteit van Humanistiek deed in opdracht van VPTZ Nederland onderzoek naar de rol van de coördinator, de knelpunten die zij ervaren en de wijze waarop ze daarmee omgaan. In het onderzoek worden de volgende knelpunten gesignaleerd:

  • grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers of door cliënten/naasten, zoals vrijwilligers die een vriendschapsband zoeken
  • toename van de zorgzwaarte
  • communicatieproblemen en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden in de relatie met de professionele zorg
  • binden met vrijwilligers door de coronacrisis

Uit het ondezroek blijkt echter ook dat coördinatoren goed met deze knelpunten kunnen omgaan. Dit doen ze met name door hierover in gesprek te gaan. Het gesprek voeren ze zowel met directbetrokkenen als met collega's.

Download

Het volledige onderzoek Kwaliteit van de vrijwillige palliatieve terminale zorg. De coördinator in beeld.

Naast het onderzoeksrapport is er ook een casuïstiekbundel beschikbaar die toekomstig coördinatoren helpt bij het het bieden van goede vrijwillige zorg.

Voor vragen, neem contact op met:
Yvette Nelen Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 12 oktober 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.