Over de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (uitzending, Medicijnjournaal)
Publicatie

Over de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (uitzending, Medicijnjournaal)

  • Datum publicatie 1 mei 2018
  • Type richtlijn
Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 oktober 2019

De in 2018 herziene richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen beschrijft hoe deze zorg moet worden vormgegeven en gaat daarnaast onder meer in op het inschatten van de levensverwachting, proactieve zorgplanning, communicatie en het starten/stoppen van medicatie bij deze patiëntengroep. De richtlijn biedt handvatten voor zorgverleners van patiënten die medicamenteus worden behandeld, maar ook van patiënten die in het traject van een steunhart of harttransplantatie palliatieve zorg nodig hebben.

Deze richtlijn is beschikbaar op Pallialine en als samenvatting in de webshop en in de app PalliArts.

In het Medicijnjournaal (vanaf 6 min. 40 sec.) kwam de richtlijn uitvoerig aan bod. 

Het Medicijnjournaal, mei 2018

Vanaf 6:40 de Richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 oktober 2019
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.