Over de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (uitzending, Medicijnjournaal)
Publicatie

Over de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (uitzending, Medicijnjournaal)

  • Datum publicatie 1 mei 2018
  • Type richtlijn
Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 oktober 2019

De in 2018 herziene richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen beschrijft hoe deze zorg moet worden vormgegeven en gaat daarnaast onder meer in op het inschatten van de levensverwachting, proactieve zorgplanning, communicatie en het starten/stoppen van medicatie bij deze patiëntengroep. De richtlijn biedt handvatten voor zorgverleners van patiënten die medicamenteus worden behandeld, maar ook van patiënten die in het traject van een steunhart of harttransplantatie palliatieve zorg nodig hebben.

Deze richtlijn is beschikbaar op Pallialine en als samenvatting in de webshop en in de app PalliArts.

In het Medicijnjournaal (vanaf 6 min. 40 sec.) kwam de richtlijn uitvoerig aan bod. 

Het Medicijnjournaal, mei 2018

Vanaf 6:40 de Richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.