Reutelen of rust? Multidimensionale aspecten van reutelen belicht
Publicatie

Reutelen of rust? Multidimensionale aspecten van reutelen belicht

  • Datum publicatie 14 maart 2023
  • Auteur van Esch, J.
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Gebruiker Basisarts, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
  • Doelgroep Kwetsbare ouderen, Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 mei 2023

Reutelen is een teken van de stervensfase. Het geluid wordt veroorzaakt door slijm in de bovenste luchtwegen. De last voor de patiënt is onduidelijk, maar het geluid is belastend voor naasten en zorgverleners. De meeste studies die in dit proefschrift worden beschreven maakten deel uit van het onderzoeksproject ‘Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?’ gefinancierd door ZonMw. In dit project, probeerden de onderzoekers inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van de verschillende ervaringen van reutelen bij nabestaanden, onderzochten ze wat het effect is van preventief toegediende scopolaminebutyl (medicatie om meer slijm te voorkomen) op het optreden van reutelen en zijn ze nagegaan onder welke voorwaarden een gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek in de stervensfase haalbaar is.

Belangrijkste resultaten

De onderzoekers vonden dat reutelen voor naasten een stressvol symptoom kan zijn dat door meer factoren wordt beïnvloed dan de intensiteit van het geluid alleen. Adequate informatie en communicatie kunnen de last voor de naasten niet altijd verlichten. Aangetoond werd dat profylactisch subcutaan toegediende scopolaminebutyl bij een populatie van hospicepatiënten het optreden van reutelen significant vermindert. De onderzoekers vonden dat het robuuste ontwerp en de toegepaste strategieën om de rekrutering van patiënten in deze studie te stimuleren geresulteerd hebben in een succesvolle studie met voldoende deelnemers. Als laatste concluderen ze dat deelname van patiënten aan een dubbelblind placebogecontroleerd medicatieonderzoek aan het einde van het leven volgens hun naasten niet belastend hoeft te zijn en het sterfproces niet in de weg staat.

Conclusies/aanbevelingen

De resultaten worden op dit moment geïmplementeerd in de richtlijn 'Zorg in de stervensfase'.

Relevantie voor de pratkijk

  • Er is een mogelijkheid om een vervelend symptoom in de stervensfase te voorkomen.

Over de publicatie

van Esch, J. (2023). Sound or silence? Multidimensional aspects of Death Rattle Highlighted. [Doctoral Thesis, Erasmus University Rotterdam].

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 mei 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.