Palliatieve zorg in beeld (rapport)
Publicatie

Palliatieve zorg in beeld (rapport)

  • Datum publicatie 1 januari 2014
  • Auteur Marlene Middelburg-Hebly, Cilia Galesloot, Inge van Trigt, Mirjam Jansen-Segers
  • Uitgever IKNL
  • Type rapport
Contactpersoon PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019

Er is in Nederland steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg. Zeker het afgelopen decennium zijn veel waardevolle initiatieven ontplooid voor een kwalitatief goede laatste fase van leven. Inmiddels is de tijd rijp om de balans op te maken. Welke resultaten zijn bereikt? Is er informatie beschikbaar om keuzes te maken? Wat doen we goed in de palliatieve zorg en wat kan er beter? En wat moet er dan gebeuren? IKNL heeft het initiatief genomen om de beschikbare informatie over de Nederlandse situatie in kaart te brengen. Het resultaat daarvan is dit rapport.

Rapport palliatieve zorg in Beeld (webshop)

Contactpersoon PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.