Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (e-book)
Publicatie

Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (e-book)

  • Datum publicatie 1 juni 2019
  • Uitgever Patiëntenfederatie Nederland
  • Type e-book
Contactpersoon Patiëntenfederatie Nederland
Laatst geactualiseerd: 22 oktober 2019

Voor patiënten en naasten is een eigen versie van het kwaliteitskader beschikbaar. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe voer je het gesprek met jouw arts over palliatieve zorg? en Wat mag je verwachten van zorgverleners?  

Deze patiëntversie is beschikbaar in e-book en als pdf, en werd in juni 2019 gelanceerd door Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met artsenorganisatie KNMG en PZNL. 

Contactpersoon Patiëntenfederatie Nederland
Laatst geactualiseerd: 22 oktober 2019
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.