Palliative Care Professionals’ Inner Lives: Cross-Cultural Application of the Awareness Model of Self-Care
Publicatie

Palliative Care Professionals’ Inner Lives: Cross-Cultural Application of the Awareness Model of Self-Care

 • Datum publicatie 15 januari 2021
 • Auteur Oliver, A., Galiana, L., De Simone, G., Tomás, J. M., Arena, F., Linzitto, J. P., Grance, G., & Sansó, N.
 • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
 • Gebruiker Basisarts, Geestelijk verzorger, Helpende, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Praktijkondersteuner, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
 • Setting Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Carly Heipon IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 mei 2023

Om patiëntgerichte zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat deze zorg ook compassievol is.

Er bestaat een model met factoren die bijdragen aan het welzijn van zorgprofessionals en die van invloed kunnen zijn op compassie. Deze factoren zijn:

 1. Compassie voldoening (de positieve consequenties van het helpen van anderen)
 2. Compassie vermoeidheid (de negatieve consequenties van het helpen van anderen)
 3. Burn-out
 4. Zelfzorg (alle activiteiten om een gezond lichaam en geest te behouden)
 5. Bewustzijn (hoe bewust iemand is van zijn of haar dagelijkse ervaringen)


Fig 1: Voorgesteld model van samenhang

Deze studie gaat het bestaande (Spaanse) model met factoren nogmaals toetsen in drie verschillende landen: Spanje, Argentinië en Brazilië. Er wordt gekeken of het model in verschillende landen dezelfde uitkomsten geeft. Als het model in de verschillende landen tot dezelfde resultaten leidt, zijn de resultaten meer te vertalen naar andere settings (generaliseerbaarheid).

Methodiek

Er is gebruik gemaakt van vijf verschillende vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn door 817 zorgprofessionals in de palliatieve zorg ingevuld (voornamelijk dokters, verpleegkundigen en psychologen). De volgende hypothese zijn getoetst:

 • Hypothese 1: Competenties in omgaan met de dood en bewustzijn zorgen voor meer compassie voldoening en voor minder compassie vermoeidheid en burn-out.
 • Hypothese 2: Deelname aan training programma’s die gaan over lijden, dood, zelfzorg en bewustzijn zorgen ervoor dat mensen beter omgaan met de dood en zorgt indirect voor een betere kwaliteit van leven bij zorgverleners.
 • Hypothese 3: Er bestaat een verband tussen compassie voldoening, compassie vermoeidheid en burn-out. Een burn-out zorgt voor minder compassie voldoening en voor meer compassie vermoeidheid.

Resultaten

 • Betere competentie in omgang met de dood hangt samen met meer compassie voldoening en met minder compassie vermoeidheid en burn-out. Meer bewustzijn hangt hier ook mee samen.
 • Het volgen van specifieke trainingen voor het omgaan met dood hangt sterk samen met goed kunnen omgaan met de dood. In Spanje werd dit verband niet gevonden, mogelijk door de veelheid aan trainingen daar worden aangeboden en gevolgd.
 • Compassie voldoening, compassie vermoeidheid en burn-out hangen met elkaar samen. Er was een sterker verband tussen compassie voldoening en burn-out in Brazilië t.o.v. Argentinië en Spanje.

Conclusies/aanbevelingen

Deze studie laat zien dat de verbanden in dit model (figuur 1) ook lijken te gelden voor andere landen dan Spanje. Zelfzorg, bewustzijn, omgaan met de dood blijken dus competenties die belangrijk zijn voor zorgprofessionals om goed om te kunnen gaan met de dood. Dit draagt indirect weer bij aan een beter welzijn van henzelf.

Relevantie voor de praktijk

 • Het leveren van compassievolle zorg is belangrijk. Zorgverleners die specifieke training krijgen, die goed voor zichzelf zorgen en die zich bewust zijn van hun eigen dagelijkse ervaringen kunnen vaak beter omgaan met de dood en hierdoor meer compassievolle zorg leveren.
 • Deze beschermende factoren kunnen beleid informeren gericht op het ondersteunen van zorgverleners in het leveren van compassievolle zorg. 
 • Aandacht voor opleiding, zelfzorg en reflectie is belangrijk voor het voorkomen van burn-out en compassie vermoeidheid onder zorgprofessionals. 

Over de publicatie

Oliver, A., Galiana, L., De Simone, G., Tomás, J. M., Arena, F., Linzitto, J. P., Grance, G., & Sansó, N. (2021). Palliative Care Professionals’ Inner Lives: Cross-Cultural Application of the Awareness Model of Self-Care. Healthcare, 9(1), 81

 

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

Voor vragen, neem contact op met:
Carly Heipon IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 mei 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.