Overwegingen bij het implementeren van een instrument om tijdig palliatieve zorgbehoeften te herkennen bij hartfalen: Een kwalitatief onderzoek
Publicatie

Overwegingen bij het implementeren van een instrument om tijdig palliatieve zorgbehoeften te herkennen bij hartfalen: Een kwalitatief onderzoek

 • Datum publicatie 11 februari 2022
 • Auteur Stephanie Ament
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 februari 2022

Introductie

Instrumenten kunnen zorgverleners helpen bij het tijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften. De context van implementatie wordt bij de meeste onderzoeken niet meegenomen. Het doel van deze studie was het exploreren van de factoren die positief en negatief bijdragen aan het tijdig screenen op palliatieve zorgbehoeften bij gevorderd hartfalen. 

Methodiek

In dit kwalitatief onderzoek zijn interviews en focusgroepen gehouden met zorgverleners. De data zijn geanalyseerd middels een deductieve benadering. Het Consolidated Framework for Implementation Research is gebruikt om de contextuele factoren te conceptualiseren. 

Resultaten

In totaal 29 zorgverleners met verschillende achtergronden, werkzaam in de zorg voor mensen met hartfalen uit Nederland namen deel aan het onderzoek. Verschillende factoren spelen een rol, zoals:

 • perceptie en kennis over palliatieve zorg
 • bewustzijn over palliatieve zorgbehoeften bij gevorderd hartfalen
 • ervaren moeilijkheid wanneer en hoe palliatieve zorg te starten
 • beperkte acceptatie van behandelgrenzen binnen de cardiologie
 • beperkte communicatie en samenwerking tussen zorgverleners,
 • de behoefte aan educatie
 • toegenomen aandacht voor palliatieve zorg in richtlijnen voor gevorderd hartfalen

Conclusie/aanbevelingen

Dit onderzoek geeft inzicht in kritische factoren bij patiënten, zorgverleners en organisaties die een rol spelen bij de implementatie van een instrument om tijdig palliatieve zorgbehoeften te herkennen bij gevorderd hartfalen. Een implementatiestrategie met aandacht voor vele facetten is nodig:

 • educatie
 • patiënt empowerment
 • interdisciplinaire samenwerking
 • identificeren van lokale kartrekkers
 • richtlijnen specifiek voor chronisch hartfalen
 • cultuur

Relevantie voor praktijk

Het implementeren van een instrument om tijdig palliatieve zorgbehoeften te herkennen bij gevorderd hartfalen vraagt om strategie met aandacht voor factoren op het niveau van de patiënt, de zorgverlener en de organisatie.

Naar de publicatie

Ament, S.M.C.,  et al (2022) Promising factors to successfully introduce a tool for timely recognition of palliative care needs in heart failure: a context-based qualitative study. BMC Palliat Care 21:1.

Meer informatie

Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ zet tips op en rij voor het implementeren van I-HARP (Identificeren van patiënten met HARtfalen met Palliatieve zorgbehoeften). I-HARP is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen.

 

Download de tips

 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 februari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.