Ook vaak diepe veneuze trombose zonder kanker!
Publicatie

Ook vaak diepe veneuze trombose zonder kanker!

  • Datum publicatie 2 maart 2020
  • Auteur Frank van den Berg
  • Organisatie e-pal
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 maart 2020

Samenvatting

Op gewone ziekenhuisafdelingen heeft zo’n 2% van de patiënten zonder levensbedreigende aandoening veneuze tromboembolie. Dit komt onder ernstig zieken voor bij ongeveer 8%. Asymptomatische diepe veneuze trombose (DVT) komt bij opname in een ziekenhuis voor bij 5,5% van de volwassenen en bij bijna 18% van de patiënten ouder dan 80 jaar. Bij patiënten met kanker die opgenomen werden op een specialistische palliatieve zorg-afdeling toonden de auteurs aan dat door middel van compressie echografie bepaalde diepe veneuze trombose van de v. femoralis voorkwam bij 34% van de patiënten.

Maar hoe vaak hebben in een hospice patiënten zonder kanker DVT?

Op vijf palliatieve zorg-afdelingen in het Verenigd Koninkrijk werd bij patiënten die naar schatting nog meer dan vijf dagen te leven hadden binnen 48 uur na opname compressie echografie verricht van de v. femoralis. Alle 28 patiënten die in aanmerking kwamen werden onderzocht. Geen van hen had een historie van tromboembolie, geen was ontstold of voorzien van steunkousen.

22 echo’s bleken beoordeelbaar. Bij 8 (36%) bestond DVT. Aan- of afwezigheid van symptomen, bepaald aan de hand van de Wells-score onderscheidde niet tussen wel of geen DVT. Ook zonder DVT hadden deze patienten vaak oedeem, pijn op de borst of in een been en dyspnoe.

Kortom, onder dit kleine aantal patiënten zonder kanker lijkt DVT net zo vaak voor te komen als onder patiënten die wel kanker hebben.

Commentaar

Dit is een interessante vondst die bevestigd zou moeten worden in een grotere studie. De vraag is natuurlijk wat de consequenties ervan zijn. Bij patiënten bij wie kwaliteit van leven boven kwantiteit gaat, is het de vraag of ontstollen zinnig is. Waarschijnlijk wel. DVT geeft vaak (verergering van) pijn in een been. Een longembolie kan lijden voorkomen doordat patiënt vrijwel acuut sterft, maar geeft meestal te voorkomen verergering van het lijden door de symptomen van longembolie: borstpijn en dyspnoe.

Naar de publicatie

White, C., et al (2019) Hospice inpatient deep vein thrombosis detection (HIDDen) in advanced non-malignant diseases’: a longitudinal pilot study. BMJ Support Palliat Care; Online ahead of print.
 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie maart 2020. U vindt alle bijdragen e-pal hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 maart 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.