Het Kwaliteitskader 'Netherlands Quality Framework for Palliative Care' (Engelstalig)
Publicatie

Het Kwaliteitskader 'Netherlands Quality Framework for Palliative Care' (Engelstalig)

  • Datum publicatie 10 januari 2017
  • Auteur Manon Boddaert; Joep Douma; Floor Dijxhoorn; Maureen Bijkerk
  • Uitgever IKNL
Contactpersoon Manon Boddaert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 oktober 2019

Based on the values, wishes and needs of patients and their family, this quality framework describes what mandated representatives of patients, their families, healthcare professionals and health insurers agree that the quality of palliative care in the Netherlands should be.

In het kwaliteitskader is, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patient en diens naasten, geformuleerd wat de vertegenwoordigers van patienten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg 

Netherlands Quality Framework for Palliative Care

Contactpersoon Manon Boddaert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.