Multidisciplinaire blended learning over palliatieve zorg bij Parkinson
Publicatie

Multidisciplinaire blended learning over palliatieve zorg bij Parkinson

  • Datum publicatie 14 januari 2023
  • Auteur Herma Lennaerts
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Geestelijk verzorger, Helpende, Huisarts, Maatschappelijk werker, Medisch specialist, Psycholoog, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
  • Doelgroep Ouderen, Volwassenen
  • Setting Alle settingen
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 januari 2023

Introductie

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening, waarbij het aantal mensen met deze ziekte flink zal stijgen. De symptomen van de ziekte leiden tot ernstige invaliditeit en de behandeling richt zich op kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is dan ook onderdeel van deze zorg, echter veel zorgverleners hebben weinig kennis over palliatieve zorg bij Parkinson. 

Methodiek

Doel van de blended learning was het verbeteren van de kennis over palliatieve zorg en de samenwerking stimuleren tussen de netwerken van ParkinsonNet en palliatieve zorg. Hiervoor volgden zorgverleners van ParkinsonNet een vier uur durende e-learning, en organiseerden zij een netwerkbijeenkomst met deelnemers van het regionale netwerk Palliatieve zorg. In de voor- en nameting vroegen we zorgverleners om hun kennisniveau (1-10) te ranken, en de samenwerking met het netwerk Palliatieve zorg en de EPCS vragenlijst.

Resultaten

In totaal volgden 1.029 ParkinsonNet zorgverleners van maar liefst 16 verschillende disciplines de blended learning. Uit de analyse blijkt dat er een significante toename is op het kennisniveau van een 4.75 naar 5.72. Nog interessanter is dat zorgverleners beter weten wat het netwerk palliatieve zorg doet. Ook hier werd een significante verbetering gevonden van 1.06 op een 5 punts Likert schaal.

Uit de kwalitatieve evaluatie kwam naar voren dat er meer bewustwording is ontstaan over de rol en mogelijkheden van palliatieve zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Veel zorgverleners gaven aan dat zij palliatieve zorg eerder niet als hun taakgebied beschouwden. Na het volgen van de blended learning zien zij een rol in het signaleren of het bespreekbaar maken van palliatieve zorg als een van hun taken. 

Conclusie/aanbevelingen

De blended learning blijkt effectief te zijn geweest om het kennisniveau te verbeteren. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen zoals dat het lange termijn effect niet is gemeten. De blended learning heeft geleid tot meer bewustwording en kennis over palliatieve zorg en legde een verbinding tussen de netwerken van ParkinsonNet en Palliatieve zorg. 

Relevantie voor praktijk

  • Door de verwachte toename van het aantal patiĆ«nten met de ziekte van Parkinson zullen meer zorgverleners behoefte hebben aan specifieke kennis en scholing
  • De blended learning is een effectieve werkwijze voor het verbeteren van kennis, alsmede de samenwerking tussen twee netwerken (Palliatieve zorg / ParkinsonNet) te stimuleren

Naar de publicatie

Lennaerts-Kats, H., et al (2022). The Effect of a Multidisciplinary Blended Learning Program on Palliative Care Knowledge for Health Care Professionals Involved in the Care for People with Parkinson's Disease. J Parkinsons Dis. Epub ahead of print. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.