Leidraad palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen

  • Datum publicatie 9 april 2020
  • Auteur mevr. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, mevr. prof. dr. M.H.J. van den Beuken-van Everdingen, dhr. dr. A. de Graeff, dhr. drs. ir. C.M.M. Veldhoven, dhr. dr. R.H.P.D. van Deijck e.a.
  • Uitgever KNMG
  • Type leidraad

De beschikbaarheid van sedativa en pompen voor parenterale toediening staat onder druk vanwege de COVID-19-crisis. Deze leidraad doet voorstellen voor een bewust gebruik van sedativa en pompen. Het doel van deze tijdelijke leidraad is het ondersteunen van zorgverleners bij de inzet van continue palliatieve sedatie, in een tijd waarin door de COVID-19-pandemie tekorten zijn aan relevante medicatie en technische hulpmiddelen.

Bij het opstellen van de leidraad is gebruik gemaakt van bestaande landelijke richtlijnen en internationale handreikingen voor de toepassing van palliatieve sedatie. De voorgestelde medicijnen zijn niet geregistreerd voor de indicatie palliatieve sedatie en worden derhalve off-label gebruikt. 

Download

Leidraad palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen ten tijde van de COVID-19-pandemie 

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.