Deelproject Geestelijke Verzorging (jaarverslag 2019)
Publicatie

Deelproject Geestelijke Verzorging (jaarverslag 2019)

  • Datum publicatie 25 maart 2020
  • Uitgever Stichting Fibula
  • Type verslag
Contactpersoon Jeroen Joosten Fibula
Laatst geactualiseerd: 25 maart 2020

In 2019 is het project geestelijke verzorging in de thuissituatie van start gegaan. Op regionaal niveau is de infrastructuur gebouwd voor consultatie, scholing en het bijwonen van multidisciplinair overleg voor geestelijk verzorgers. Fibula heeft de netwerken palliatieve zorg hierbij ondersteund en bijgedragen aan het ontwikkelen van randvoorwaarden, onderwijs, onderzoek en opzetten van communicatie ten bate van bewustwording. De complete verantwoording is te lezen in het jaarverslag. 

Download

Het jaarverslag geestelijke verzorging

Contactpersoon Jeroen Joosten Fibula
Laatst geactualiseerd: 25 maart 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.