Deelproject Geestelijke verzorging thuis (jaarverslag 2020)
Publicatie

Deelproject Geestelijke verzorging thuis (jaarverslag 2020)

  • Datum publicatie 5 februari 2021
  • Uitgever Fibula
  • Type verslag
Contactpersoon Jeroen Joosten Fibula
Laatst geactualiseerd: 8 februari 2021

In 2019 is het project geestelijke verzorging in de thuissituatie van start gegaan. Op regionaal niveau is de infrastructuur gebouwd voor consultatie, scholing en het bijwonen van multidisciplinair overleg voor geestelijk verzorgers. Fibula heeft de netwerken palliatieve zorg hierbij ondersteund en bijgedragen aan het ontwikkelen van randvoorwaarden, onderwijs, onderzoek en opzetten van communicatie ten bate van bewustwording.

Dit verslag beschrijft, als vervolg op het jaarverslag van 2019, de context van de landelijke projectstructuur en de opgestarte deelprojecten in het kort. Vervolgens wordt de bijdrage van Fibula aan het realiseren van de doelen van deze deelprojecten in 2020 beschreven. Daarna de resultaten van het deelproject van Fibula zelf; het ondersteunen van de netwerken bij het realiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn. In 2021 wordt vervolg gegeven aan deze opdracht.

Download

Jaarverslag 2020 - project Geestelijke Verzorging Thuis Fibula

Contactpersoon Jeroen Joosten Fibula
Laatst geactualiseerd: 8 februari 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.