Het persoonlijk behandeldoel van de patiënt
Publicatie

Het persoonlijk behandeldoel van de patiënt

  • Datum publicatie 24 november 2022
  • Auteur Linda Brom
  • Organisatie e-pal
  • Gebruiker Basisarts, Geestelijk verzorger, Huisarts, Kaderarts, Maatschappelijk werker, Medisch specialist, Praktijkondersteuner, Psycholoog, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
  • Doelgroep Alle doelgroepen, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Alle settingen, Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 november 2022

Inleiding

Passende zorg - medische zorg die is afgestemd met de persoonlijke waarden, wensen en behoeften van patiënten - is van het groot belang voor patiënten, hun naasten en clinici. In deze studie is onderzocht wat de proportie is van ernstig zieke patiënten van wie de behandeldoelen nauwkeurig worden waargenomen door hun arts. Ook is gekeken naar welke factoren daarmee samenhangen.

Methode

Er is een secundaire analyse uitgevoerd op data van een multicenter cluster-gerandomiseerde trial. Twee weken na een bezoek aan de polikliniek, rapporteerden patiënten hun huidige behandeldoel:

  1. levensverlenging boven verlichting van pijn en ongemak,
  2. verlichting van pijn en ongemak boven verlenging van het leven

Artsen rapporteerden hun perceptie van het huidige behandeldoel van hun patiënten.

Resultaten

Van de 252 patiënten gaven 78% prioriteit aan verlichting van pijn en ongemak, terwijl 22% de voorkeur gaven aan levensverlenging. Artsen dachten dat 51% van de patiënten prioriteit zouden geven aan verlichting van pijn en ongemak, terwijl 36% prioriteit zouden geven aan verlenging van het leven; artsen antwoordden onzeker voor 34 patiënten (13%). Patiënten die ouder waren, stabiele doelen hadden, en een recent gesprek over zorgdoelen hadden meer kans dat hun doelen nauwkeurig werden waargenomen.

Conclusie

Bij de meeste patiënten was er overeenstemming in behandeldoelen met de perceptie van hun artsen. Om de behandeldoelen van patiënten beter te begrijpen, is het nodig dat er in een vroeg stadium gesprekken worden gevoerd over behandeldoelen, aandacht wordt besteed aan het verduidelijken van de wensen van de patiënt tussen mogelijk conflicterende doelen, en in gesprek blijven in de loop van de tijd.

Commentaar

Deze studie laat zien hoe belangrijk het is dat samen beslissen plaatsvindt in de spreekkamer, waarin patiënten en artsen samen spreken over opties, voorkeuren en behandeldoelen. Vorig jaar verscheen een mooi proefschrift van Adinda Mieras (Amsterdam UMC). Hierin onderzocht zij behandeldoelen van zowel artsen als patiënten met uitgezaaide longkanker. Eén op de vijf patiënten dacht dat de behandeling tot genezing zou leiden. Haar proefschrift laat het belang zien van goede, open communicatie, waarin er aandacht is voor proactieve zorgplanning en samen beslissen.

Naar de publicatie

Modes, M.E., et al (2022) Seriously ill patients' prioritized goals and their clinicians' perceptions of those goals. J Pain Symptom Manage. Jun 11:S0885-3924(22)00779-5.

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie december 2022. Alle e-pal-artikelen staan hier. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.