Gespreksposters Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie

Gespreksposters Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

  • Auteur Bo van Aalst en Wies Wagenaar
  • Uitgever Netwerk Palliatieve Zorg Salland
  • Type brochure / folder
Contactpersoon Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 27 februari 2020

Netwerkco√∂rdinatoren Bo van Aalst en Wies Wagenaar hebben praktische posters ontwikkeld om binnen hun Netwerk Palliatieve Zorg Salland het gesprek te beginnen over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Hiermee maken zij het kwaliteitskader concreet.

Download

Contactpersoon Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 27 februari 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.