Gespreksposters Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie

Gespreksposters Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

  • Auteur Bo van Aalst en Wies Wagenaar
  • Uitgever Netwerk Palliatieve Zorg Salland
  • Type brochure / folder
Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 27 februari 2020

Netwerkcoördinatoren Bo van Aalst en Wies Wagenaar hebben praktische posters ontwikkeld om binnen hun Netwerk Palliatieve Zorg Salland het gesprek te beginnen over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Hiermee maken zij het kwaliteitskader concreet.

Download

Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 27 februari 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.