Generalistische palliatieve zorg verhoogt de acceptatie van vroegtijdige zorgplanning bij patiënten met gevorderde kanker
Publicatie

Generalistische palliatieve zorg verhoogt de acceptatie van vroegtijdige zorgplanning bij patiënten met gevorderde kanker

  • Datum publicatie 1 april 2023
  • Auteur Cohen et al.
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Gebruiker Basisarts, Huisarts, Medisch specialist, Verpleegkundig specialist
  • Doelgroep Kwetsbare ouderen, Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Alle settingen
Voor vragen, neem contact op met:
Rolf Snijders IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 juni 2023

Richting het levenseinde wordt het voor patiënten vaak steeds lastiger om complexe beslissingen te maken rondom gewenste behandelingen en zorg. Door vooraf de zorg actief te plannen, kunnen mensen de controle behouden over hun levenseinde. Dit kan leiden tot overlijden op de gewenste plek, minder angst en bezorgdheid bij de patiënt en hun naasten. Hoewel specialisten palliatieve zorg deskundig zijn in proactieve zorgplanning, geldt dit vaak niet in dezelfde mate voor oncologieverpleegkundigen. Toch zijn zij bij uitstek geschikt om generalistische palliatieve zorg te verlenen, omdat zij dicht bij de patiënt staan en als eerst horen over de voorkeuren en zorgen van de patiënt. Het doel van deze studie was om te bekijken of generalistische palliatieve zorg verleend door oncologieverpleegkundigen invloed heeft op de mate van proactieve zorgplanning bij patiënten met gevorderde kanker.

Methodiek

Voor deze studie werden de gegevens  van de Cluster Randomized Trial of a Primary Palliative Care Intervention (CONNECT) gebruikt. In deze trial werd standaard zorg in kankercentra (standaard oncologische behandeling inclusief ondersteunende of palliatieve zorg op verzoek van behandelaar of patiënt) vergeleken met een interventie van generalistische palliatieve zorg (standaardbehandeling plus een maandelijks consult met een oncologieverpleegkundige getraind in symptoombestrijding, proactieve zorgplanning, emotionele steun en het coördineren van passende zorg). Patiënten met kanker kwamen in aanmerking voor de studie als zij een slechte algemene conditie hadden (ECOG 0-2) en als hun arts “nee” antwoorde op de surprise question. 

Belangrijkste resultaten

Patiënten die generalistische palliatieve zorg (interventie groep) ontvingen, hadden 5 keer meer kans om na drie maanden een gesprek over de gewenste eindelevenszorg te hebben gehad met hun zorgverlener in vergelijking met de patiënten die de standaard zorg ontvingen. Er werd dus vaker aan proactieve zorgplanning gedaan bij mensen die generalistische palliatieve zorg ontvingen. Patiënten die de interventie ontvingen hadden daarnaast ook ruim drie keer meer kans op het vastleggen van een levenstestament of een proactief zorgplan in vergelijking met patiënten die standaard zorg ontvingen.

Conclusie

Patiënten die generalistische palliatieve zorg ontvangen door een getrainde oncologieverpleegkundige hebben meer kans op proactieve zorgplanning dan patiënten die de standaard oncologische zorg ontvangen.

Relevantie voor de praktijk

  • Generalistische palliatieve zorg verleend door verpleegkundigen is een veelbelovende aanpak om de mate van proactieve zorgplanning bij patiënten met gevorderde kanker te verhogen.
  • Verpleegkundigen kunnen bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen oncoloog en patiënt.

Referentie

Cohen, M. G., Althouse, A. D., Arnold, R. M., White, D., Chu, E., Rosenzweig, M., Smith, K. J., & Schenker, Y. (2023). Primary Palliative Care Improves Uptake of Advance Care Planning Among Patients With Advanced Cancers, Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 21(4), 383-390.

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

Voor vragen, neem contact op met:
Rolf Snijders IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.