Evaluating the perceived added value of a threefold intervention to improve palliative care for persons experiencing homelessness: a mixed-method study among social service and palliative care profess
Publicatie

Evaluating the perceived added value of a threefold intervention to improve palliative care for persons experiencing homelessness: a mixed-method study among social service and palliative care profess

  • Auteur Hanna T. Klop, Anke J. E. de Veer , Jaap R. G. Gootjes, Dike van de Mheen, Igor R. van Laere, Marcel T. Slockers en Bregje D. Onwuteaka Philipsen
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Doelgroep Dak- en thuislozen
  • Setting Zorgorganisatie voor dak- en thuislozen
Laatst geactualiseerd: 18 januari 2023

In Evaluating the perceived added value of a threefold intervention to improve palliative care for persons experiencing homelessness: a mixed-method study among social service and palliative care professionals  beschrijft H.T. Klop et al. de evaluatie van een drievoudige interventie bij de palliatieve zorg bij mensen die dak- en thuisloos zijn. Gedurende 21 maanden werden, in de drie regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, alle drie de interventies uitgevoerd. De drievoudige interventie bestond uit (bedside)consulten, bijwonen van MDO’s en trainingen voor professionals. Bij de (bedside)consulten adviseerden palliatieve zorgprofessionals de maatschappelijke hulpverleners in maatschappelijke opvangvoorzieningen. In de onderzoeksperiode zijn er 34 (bedside)consulten geweest. Multidisciplinaire bijeenkomsten werden voornamelijk bijgewoond door verschillende (zorg)professionals werkzaam in de maatschappelijke opvangvoorzieningen en de gezondheidszorg. In de MDO’s werd de palliatieve zorg voor specifiek mensen die dak- en thuisloos zijn besproken. Er zijn 22 van dergelijke multidisciplinaire bijeenkomsten geweest. In totaal zijn er 9 trainingen geweest die sterk varieerden in duur en inhoud. Centraal in de trainingen stond kennisoverdracht over palliatieve zorg en de zorg/begeleiding van dak- en thuisloze mensen.

De interventie is geƫvalueerd door een zogenoemd mixed-method die bestond uit vragenlijsten, multidisciplinaire bijeenkomsten en semi-gestructureerde individuele en groepsinterviews met mensen werkzaam in de palliatieve zorg en de maatschappelijke opvang.

Uit de evaluatie komt naar voren dat in de drie regio’s de drievoudige interventie op drie punten meerwaarde heeft:

  • Hulpverleners in de maatschappelijke opvang, consulenten palliatieve zorg en managers van betrokken organisaties weten elkaar beter te vinden en werken meer samen.
  • De zorgverleners hebben betere algemene competenties m.b.t.  palliatieve zorg aan mensen die dak- en thuisloos zijn en meer specifiek in het bieden van emotionele steun in complexe situaties.
  • Er wordt tijdiger en kwalitatief betere palliatieve zorg gegeven. Dit komt vooral door de focus van professionals in de maatschappelijke opvang op de kwaliteit van leven en sterven, vroegtijdige zorgplanning en meer bewustzijn van palliatieve zorg.

H. Klop et al concludeert dat deze drievoudige interventie vooral helpt om verbinding te maken tussen de medewerkers in de maatschappelijke opvang en palliatieve zorgmedewerkers. Zij weten tijdiger de palliatieve periode te markeren en geven betere palliatieve zorg aan mensen die dak- en thuisloos zijn.

Downloads

Laatst geactualiseerd: 18 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.