Evaluatie van een online blended learning voor oncologen over samen beslissen in de palliatieve kankerzorg
Publicatie

Evaluatie van een online blended learning voor oncologen over samen beslissen in de palliatieve kankerzorg

  • Datum publicatie 23 maart 2023
  • Auteur Inge Henselmans
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Gebruiker Medisch specialist
  • Doelgroep Alle doelgroepen, Kwetsbare ouderen, Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Alle settingen, Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 21 maart 2023

Samen beslissen over de behandeling van ongeneeslijke kanker vraagt specifieke communicatievaardigheden van medisch oncologen. In deze studie werden de effecten van een online blended communicatietraining voor oncologen over samen beslissen in de palliatieve kankerzorg onderzocht. De blended learning bestond uit een e-learning en een online trainingsbijeenkomst. Ook werden de uitkomsten van dit blended format met die van een langere en volledig face-to-face training vergeleken.

Methodiek

Participanten namen voor en na de training deel aan simulatieconsulten (gesprek tussen oncoloog en acteur die patiƫnt speelt) en vulden vragenlijsten in. De belangrijkste uitkomst was geobserveerde samen beslissen vaardigheden in de simulatieconsulten. Daarnaast werden onder andere ook de kennis, intentie en tevredenheid van oncologen gemeten. Ten slotte werd aan de deelnemers gevraagd wat ze van de training vonden.

Resultaten

Zeventien medisch oncologen (in opleiding) namen deel. Na de blended learning vertoonden ze significant meer samen beslissen vaardigheden (groot effect), kennis (gemiddeld effect), zelfvertrouwen (gemiddeld effect) en tevredenheid (groot effect). De beslissing werd vaker uitgesteld en de duur van het consult bleef gelijk. Oncologen waren tevreden over de training en vonden een online trainingsbijeenkomst even leuk en goed als een (hypothetische) face-to-face trainingsbijeenkomst. De positieve effecten leken kleiner vergeleken met de volledig face-to-face training.

Conclusie/aanbevelingen

Online blended learning over samen beslissen was effectief in simulatieconsulten, maar effecten leken kleiner vergeleken met volledig face-to-face training. De effecten in en relevantie voor de klinische praktijk moeten nog worden vastgesteld. De beschikbaarheid van verschillende effectieve training formats geeft de mogelijkheid om training aan te passen aan de wensen en behoeften van trainingsdeelnemers.

Relevantie voor praktijk

  • Samen beslissen is essentieel bij keuzes over palliatieve kankerzorg en kan worden verbeterd door online blended learning voor oncologen over dit onderwerp. 
  • Hoewel de effecten kleiner leken dan een volledig face-to-face training, kan het online blended training format voordelen hebben vanuit praktisch, flexibel en kosteneffectief oogpunt. 

Over de publicatie

Bos-van den Hoek, D.W., van Laarhoven, H.W M., Ali, R., Bakker, S.D., Goosens, A., Hendriks, M.P., Pepels, M.J.A.E., Tange, D., de Vos, F.Y.F.L., van de Wouw, A.J., Smets, E. M.A., Henselmans, I. (2023). Blended online learning for oncologists to improve skills in shared decision making about palliative chemotherapy: a pre-posttest evaluation. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 31(3), 184. 

Meer informatie

De betreffende training is te vinden op de website van het Amsterdam UMC.

 

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 21 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.