Effect van empathie van de arts bij gevorderde kanker op verschillende etnische groepen: Resultaten van een experimentele video-vignetstudie
Publicatie

Effect van empathie van de arts bij gevorderde kanker op verschillende etnische groepen: Resultaten van een experimentele video-vignetstudie

  • Datum publicatie 10 mei 2023
  • Auteur L. van Vliet et al.
  • Organisatie Journal of Palliative Medicine
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Gebruiker Basisarts, Geestelijk verzorger, Helpende, Maatschappelijk werker, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
  • Doelgroep Alle doelgroepen
  • Setting Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Liesbeth van Vliet Universiteit Leiden
Laatst geactualiseerd: 13 juli 2023

Hoewel empathie van de arts bij kanker in een gevorderd stadium essentieel is om psychologische uitkomsten van patiënten te verbeteren, weten we niet of dit voor iedereen in dezelfde mate geldt. We weten dat mensen van een etnische minderheidsgroep vaker een gebrek aan empathische communicatie ervaren dan groepen die niet tot een minderheid behoren. Ons doel was om te onderzoeken of het effect van empathie van de arts op de psychologische uitkomsten (angst, tevredenheid, vertrouwen, self-efficacy) van patiënten afhankelijk is van de etniciteit van de patiënt.

Methodiek

In deze experimentele video-vignet pilot studie zagen deelnemers een korte video van een – geacteerd – gesprek tussen een arts en een vrouw met een ongeneeslijke vorm van borstkanker. In de video toonde de arts wel of niet extra empathie (door te benadrukken dat de patiënte er niet alleen voor staat en het medische team haar zo goed mogelijk gaat ondersteunen). Welke video de deelnemers zagen werd gerandomiseerd. We vroegen aan de deelnemers om zich hierbij in te leven in de patiënte in de video. Daarnaast vroegen we ze om de communicatie van de arts te beoordelen vanuit dit perspectief.

Belangrijkste resultaten

Aan het onderzoek deden 160 vrouwen mee (vrouwen die kanker hebben (gehad) en vrouwen die nooit kanker hebben gehad). Hiervan hadden de meesten (n=144/160; 90%) een westerse achtergrond, de overige 10% had een niet-westerse achtergrond. De resultaten gaven aan dat wanneer de arts empathie toonde (in de video), deelnemers met een niet-westerse achtergrond tevredener waren dan deelnemers die niet tot een minderheidsgroep behoren. Waarom wij dit niet voor andere psychologische uitkomsten zoals angst, vertrouwen en self-efficacy konden vinden blijft moeilijk te verklaren.

Conclusie

Onze resultaten voegen toe aan de bestaande kennis dat empathie belangrijk is voor iedereen, maar misschien wel het belangrijkst voor de groepen die het wellicht het minst verwachten en krijgen, zoals patiënten uit etnische minderheden. Meer onderzoek in de klinische praktijk is nodig.

Relevantie voor de praktijk

Dit experimentele onderzoek benadrukt het belang voor zorgverleners om empathie te tonen aan patiënten met gevorderde kanker, vooral als ze tot een etnische minderheid behoren.

Referentie

van Vliet, L. M., Stouthard, J., Gröschel, L. C., & Meijers, M. C. (2023). Effect of Clinician-Expressed Empathy in Advanced Cancer on Different Ethnic Groups: Results from an Experimental Video-Vignette Study. Journal of Palliative Medicine. https://doi.org/10.1089/jpm.2022.0602

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

 

Voor vragen, neem contact op met:
Liesbeth van Vliet Universiteit Leiden
Laatst geactualiseerd: 13 juli 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.