Eenduidig vastleggen van zorginformatie in de palliatieve zorg (rapport)
Publicatie

Eenduidig vastleggen van zorginformatie in de palliatieve zorg (rapport)

  • Datum publicatie 23 januari 2018
  • Auteur Yoen van der Linden, Ir. Marijke Dermois, Michael van der Zel, Erica Witkamp
  • Uitgever Erasmus MC Kanker Instituut
  • Type rapport
Contactpersoon
Erica Witkamp Erasmus MC
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019

Vindbare informatie die eenduidig op de juiste plek was vastgelegd draagt bij aan een goed geïnformeerde arts en voorkomt onnodige frustraties bij patiënten. Door afspraken te maken over hoe gegevens worden vastgelegd wordt de herbruikbaarheid van gegevens verhoogd en zo wordt hergebruik van zorginformatie mogelijk. Er zijn gegevens die ziektebeeld onafhankelijk zijn – zoals gedefinieerd in de basisgegevensset zorg (BgZ) – en ziektebeeld specifieke gegevens, voor beide zijn afspraken noodzakelijk.

Meervoudig gebruik van gegevens kent vele voordelen. Zo kunnen gegevens die eenduidig op de juiste plaats door de juiste persoon zijn vastgelegd niet alleen hergebruikt worden voor de medische overdracht, maar ook voor het vullen van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt en voor beslissingsondersteunend werken in het primaire zorgproces.

Download rapport: Eenduidig vastleggen van zorginformatie in de palliatieve zorg

Contactpersoon
Erica Witkamp Erasmus MC
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.