Ervaren knelpunten en onderwijsbehoeften van generalistische zorgverleners
Publicatie

Ervaren knelpunten en onderwijsbehoeften van generalistische zorgverleners

  • Datum publicatie 16 juli 2021
  • Auteur Ellen de Nijs
Voor vragen, neem contact op met:
Ellen de Nijs LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 16 juli 2021

Introductie

Consultteams Palliatieve Zorg (CPZ) ondersteunen generalistische zorgverleners in het ziekenhuis bij het geven van passende zorg aan patiënten met gevorderde ziekten. Doel van deze studie was het in kaart brengen van de ervaren knelpunten, onderwijsbehoeften van generalistische zorgverleners en de mate waarin zij zich bewust zijn van de beschikbare ondersteuning bij het uitvoeren van palliatieve zorg. Ook zijn kenmerken van verwijzingen naar het Consultteam Palliatieve Zorg geëvalueerd.

Methodiek

Een single-center mixed methods studie, bestaande uit twee delen:

  1. twee surveys uit 2012 en 2016 onder generalistische zorgverleners
  2. een analyse van de kenmerken van de CPZ-verwijzingen (in de periode 2012-2017)

Resultaten

Zowel in 2012 als in 2016 was het meest genoemde knelpunt het laat starten van palliatieve zorg. Zorgverleners benoemden een behoefte aan onderwijs over symptoommanagement en de basale uitgangspunten van de palliatieve zorg. In 2016 kenden meer zorgverleners het Consultteam Palliatieve Zorg, de waardering voor het team verbeterde en het gebruik van de landelijke richtlijnen palliatieve zorg steeg in vergelijking tot 2012. Van de 1404 verwijzingen, was 86% voor patiënten met kanker. De mediane overleving van alle patiënten was 0.9 maanden. De verwijzende artsen overschatten de overleving bij 44% van de patiënten.

Conclusie/aanbevelingen

Consultteams Palliatieve Zorg moeten blijven focussen op het opleiden van generalistische zorgverleners, het stimuleren van het gebruik van de richtlijnen palliatieve zorg en het scholen van artsen in het tijdig identificeren, behandelen en verwijzen van patiënten met een palliatieve-zorg-behoefte.

Relevantie voor praktijk

Evaluatie van de consulten van een Consultteam Palliatieve Zorg kan leiden tot interventies gericht op het verbeteren van generalistische palliatieve zorg.

Naar de publicatie

Van der Stap, L. et al. (2021). The self-perceived palliative care barriers and educational needs of clinicians working in hospital primary care teams and referral patterns: lessons learned from a single-center survey and cohort study. Ann Palliat Med Mar;10(3):2620-2637

Voor vragen, neem contact op met:
Ellen de Nijs LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 16 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.